خانه / اخبار / Oh You Bring – Hillsong United Miami Live 2012 (Lyrics/Subtitles) (Worship Song to Jesus)

Oh You Bring – Hillsong United Miami Live 2012 (Lyrics/Subtitles) (Worship Song to Jesus)

Hillsong United Live in Miami 2012, Album: Aftermath Live in Miami, Name: Oh You Bring

Oh you bring hope to the hopeless
And light to those in the darkness
And death to life, now I’m alive

Oh you give peace to the restless
And joy to homes that are broken
I see you now, in you I’m found

And you open the door for me
And you lay down your life to set me free
All that I am will serve you Lord

Oh you fill those who are empty
And rescue those in the valley
And through it all you calm my soul

Oh now you find me in my weakness
And heal the wounds of my heartache
And I worship you in spirit and truth

And you open the door for me
And you lay down your life to set me free
All that I am will serve you Lord

And you open my eyes to see
All the wonder and awe of Christ in me
Jesus you’re everything I need

All honor
All glory
All praise to you (repeat)

And you open the door for me
And you lay down your life to set me free
All that I am will serve you Lord

And you open my eyes to see
All the wonder and awe of Christ in me
Jesus you’re everything I need

To purchase this song: https://play.google.com/store/music/album?id=Bwwjjuitco7hd73jixjxiupps2e&rdid=song-Txjntbrk57d4p7amaya63rfvdlu&rdot=1

همچنین بررسی کنید

انتقال شماری از بازداشت‌شدگان به زندان‌های اوین و رجایی‌شهر

کمپین حقوق بشر در ایران اعلام کرده که در روزهای اخیر تعداد زیادی از بازداشت‌شدگان …

پاپ فرانسیس: سالمندان «خاطره تاریخی هر جامعه» هستند

رهبر کاتولیک های جهان قدردارنی از پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها را مسئله ای بسیار زیبا و …

"
2016

Watch Dragon ball super