خانه / اخبار / Hillsong – None but Jesus (HD with lyrics) (Best Christian Worship Song)

Hillsong – None but Jesus (HD with lyrics) (Best Christian Worship Song)

“In the quiet
In the stillness
I know that You are God
In the secret of Your presence
I know there I am restored
When You call i won’t refuse
Each new day again I’ll choose

There is no one else for me
None but Jesus
Crucified to set me free
Now I live to bring Him praise

In the chaos in confusion
I know You’re sovereign still
In the moment of my weakness
You give me grace to do Your will
When You call I won’t delay
This my song through all my days

All my delight is in You Lord
All of my hope
All of my strength
All my delight is in You Lord
Forever more”

http://www.heavenvisit.com

همچنین بررسی کنید

برای پنجمین سال پیاپی، تعداد مهاجران و بی خانمان‌ها افزایش یافته است

گزارش سالانه کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، برای پنجمين سال متوالی از …

تازه های تکنولوژی برای آشپزخانه در نمایشگاه چین

اگر جزو آن دسته از افراد اهلِ آشپزی، آن هم با ترکیبی از تکنولوژی و …

Translate »
"
2016

Watch Dragon ball super