خانه / اخبار / Freedom Is Here / Shout Unto God – Hillsong United Miami Live 2012 (Lyrics/Subtitles)

Freedom Is Here / Shout Unto God – Hillsong United Miami Live 2012 (Lyrics/Subtitles)

Hillsong United Live in Miami 2012, Album: Aftermath Live in Miami, Name: Freedom is here / Shout unto God

Lyrics of Freedom is here:
The future comes alive
You speak Your word and I
I’m running into Your hope
Because I’ve seen Your light
You bring my world to life
I’m coming after Your love

I’m not shaken
I’m not letting go

And everything comes alive
In my life as we lift You higher
Let Your freedom arise
In our lives as we lift You up
Sing it out
Sing it out
Your freedom is here

So take the limits off
No matter what the cost
I’m running after Your call
And I will run this race
See You face to face
So let Your power overflow

I will not fear
I will not hide Your love
Your love
All of my life
I cannot deny Your love
Your love

So take the limits off
No matter what the cost
I’m running after Your call
And I will run this race
See You face to face
So let Your power overflow

Lyrics of Shout unto God:
The enemy has been defeated
And death couldn’t hold You down
We’re gonna lift our voice in victory
We’re gonna make Your praises loud

Shout unto God with a voice of triumph
Shout unto God with a voice of praise
Shout unto God with a voice of triumph
We lift Your name up
We lift Your name up

To purchase this song: https://play.google.com/store/music/album?id=Bwwjjuitco7hd73jixjxiupps2e&rdid=song-Txjntbrk57d4p7amaya63rfvdlu&rdot=1

همچنین بررسی کنید

انتقال شماری از بازداشت‌شدگان به زندان‌های اوین و رجایی‌شهر

کمپین حقوق بشر در ایران اعلام کرده که در روزهای اخیر تعداد زیادی از بازداشت‌شدگان …

پاپ فرانسیس: سالمندان «خاطره تاریخی هر جامعه» هستند

رهبر کاتولیک های جهان قدردارنی از پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها را مسئله ای بسیار زیبا و …

"
2016

Watch Dragon ball super