خانه / اخبار / Flattering the leader and warning government about infiltration in Friday Prayer

Flattering the leader and warning government about infiltration in Friday Prayer

Based on visit of Vladimir Putin to Ayatollah Khamenei , the speaker of Friday Prayer of 28 November Ayatollah Movahedi Kermani flatters the leadership and hinting government of Hassan Rouhani warn about infiltration …

همچنین بررسی کنید

دریچه ای به تمدن مایا، قومی باستانی در مکزیک در یک نمایشگاه جدید

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/mexico-archelogy/4525275.html

تماشای یازده رودخانه یک خلیج در آمریکا که ۴۰۰ سال پیش نقشه برداری شد

حدود ۴۰۰ سال پیش کاپیتان جان اسمیت کاشف بریتانیایی ۴۸ هزار کیلومتر خلیج چسپیک در …

Translate »
"
2016

Watch Dragon ball super