میراث فرهنگی

گزارش‌های خبری، تحلیل، تفسیر و گفت‌وگو پیرامون موضوعات میراث فرهنگی ایران و جهان.

مراکش درحال خفه‌شدن است این روزها، با وجود بحران کرونا، مراکش که شهری وابسته به گردشگری است همچون بسیاری از...

۲ خبر از موزه‌های تهران مدیر موزه آبگینه و سفالینه‌های ایران خبر داد: طرح به‌روزرسانی و نورپردازی اصولی و حرفه‌ای...

کرونا و گردشگری در اروپا همچنان که فصل گردشگری در اروپا به پایان خود نزدیک می‌شود، شرکت‌های هواپیمایی و برگزارکنندگان...