میراث فرهنگی

گزارش‌های خبری، تحلیل، تفسیر و گفت‌وگو پیرامون موضوعات میراث فرهنگی ایران و جهان.

ضوابط میراث تغییر کرده است؟! در حالی ساختمانِ پنج‌طبقه روی بنای تاریخی موسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران سایه‌اش را سنگین‌تر کرده...

برای جاماندگان اربعین ستاد بازسازی عتبات عالیات که در اربعین هر سال مسؤول تامین اسکان زائران پیاده در عراق بود،...

Radio Eram

FREE
VIEW