موسیقی

گزارش‌های خبری، تحلیل، تفسیر و گفت‌وگو پیرامون موضوعات موسیقی ایران.

درباره مهدی خالدییکی از قطعه‌های ماندگار موسیقی ایرانی، تصنیفی است با عنوان «آمد نوبهار». بسیاری از شنوندگان و مخاطبانِ موسیقی...