علم و فناوری جهان

گزارش‌های خبری، تحلیل، تفسیر و گفت‌وگو پیرامون موضوعات علم و فناوری ایران و جهان.

یک ماده ۲ بعدی جدید کشف شد فیزیکدانان دانشگاه "آرکانزاس" یک ماده دو بعدی فروالکتریک جدید کشف کرده اند که...

Radio Eram

FREE
VIEW