اقتصاد

گزارش‌های خبری، تحلیل، تفسیر و گفت‌وگو پیرامون موضوعات اقتصادی ایران و جهان.

«اوپک» شصت ساله شد یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این زوال آن است که این سازمان، برای تأثیرگذاری بر بازار جهانی...