۲۴/۰۵/۱۳۹۹

حکم اعدام بمب‌گذار ماراتون بوستون لغو شد

حکم اعدام بمب‌گذار ماراتون بوستون لغو شد دادگاه تجدیدنظر فدرال در آمریکا روز جمعه حکم اعدام برای جوهر سارنایف، شریک بمب‌گذاری در مسابقه ماراتون بوستون، را لغو کرد. جوهر سارنایِف که اکنون ۲۷ سال دارد هفت سال پیش به برادرش در بمب‌گذاری در خط پایان مسابقه ماراتون بوستون کمک کرد و به مجازات اعدام محکوم شد. انفجار دو بمب در نزديکی خط پايان این مسابقه در فروردين‌ماه سال ۹۲ به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن بیش از ۲۶۰ نفر منجر شد. حال دادگاه تجدید نظر فدرال با حکم سه قاضی بخش اعظم مجازات او را تایید کرده، اما گفته است که برای حکمی که مجازات آن اعدام اعلام شده باید دادگاهی مجدد برگزار شود. در سال ۱۳۹۴، هيئت منصفه یک دادگاه جوهر سارنایفِ چچنی‌الاصل را در هر ۳۰ اتهام وارده مجرم شناخته بود.

حکم اعدام بمب‌گذار ماراتون بوستون لغو شد

دادگاه تجدیدنظر فدرال در آمریکا روز جمعه حکم اعدام برای جوهر سارنایف، شریک بمب‌گذاری در مسابقه ماراتون بوستون، را لغو کرد.

جوهر سارنایِف که اکنون ۲۷ سال دارد هفت سال پیش به برادرش در بمب‌گذاری در خط پایان مسابقه ماراتون بوستون کمک کرد و به مجازات اعدام محکوم شد.

انفجار دو بمب در نزديکی خط پايان این مسابقه در فروردين‌ماه سال ۹۲ به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن بیش از ۲۶۰ نفر منجر شد.

حال دادگاه تجدید نظر فدرال با حکم سه قاضی بخش اعظم مجازات او را تایید کرده، اما گفته است که برای حکمی که مجازات آن اعدام اعلام شده باید دادگاهی مجدد برگزار شود.

در سال ۱۳۹۴، هيئت منصفه یک دادگاه جوهر سارنایفِ چچنی‌الاصل را در هر ۳۰ اتهام وارده مجرم شناخته بود.