۲۴/۰۵/۱۳۹۹

معاون وزارت بهداشت ایران: از هر ۱۴ فرد مبتلا به کرونا در تهران یک نفر فوت می‌کند

به گفته حریرچی، شهر تهران منشأ آلودگی شهرهای دیگر است و جمعیت روز و شب تهران نزدیک به یک میلیون نفر تفاوت دارد و این افراد می‌توانند به راحتی ویروس را منتقل کنند.

به گفته حریرچی، شهر تهران منشأ آلودگی شهرهای دیگر است و جمعیت روز و شب تهران نزدیک به یک میلیون نفر تفاوت دارد و این افراد می‌توانند به راحتی ویروس را منتقل کنند.