۰۷/۰۵/۱۳۹۹

بریتانیا: برای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا هم آمادگی داریم

بریتانیا: برای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا هم آمادگی داریم گرانت شاپس وزیر حمل و نقل بریتانیا چهارشنبه اعلام کرد این کشور آماده توافق با اتحادیه اروپا برای خروج از این اتحادیه است، اما برای خروج از اتحادیه بدون رسیدن به توافق نیز آمادگی دارد. بر اساس جدول زمان‌بندی، دو طرف تا پایان سال جاری برای رسیدن به توافق درباره آینده همکاری‌های دوجانبه در دوره پسابرگزیت فرصت دارند، اما آخرین دور مذاکرات بریتانیا و اتحادیه اروپا که ۱۳ تیر انجام شد نیز به بن‌بست رسید و گزارشها حاکی از وجود اختلاف «جدی» میان طرفین، خصوصا در مورد چگونگی مناسبات بریتانیا و اتحادیه بعد از برگزیت، از جمله تجارت است. قبلا کارشناسان و اقتصاددانان نسبت به پیامدهای «سخت» خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا اشاره کرده و هشدار داده بودند سرمایه‌های خارجی در این کشور، همچنین اقتصاد بریتانیا به شدت ضربه خواهد خورد. بریتانیا شامگاه ۱۱ بهمن به وقت محلی به طور رسمی از اتحادیه اروپا خارج شد، اما تا پایان سال جاری یک دوره انتقالی در نظر گرفته شده و بریتانیا فرصت دارد درباره دوران پس از برگزیت و خصوصا قرارداد تجاری طولا..

بریتانیا: برای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا هم آمادگی داریم

گرانت شاپس وزیر حمل و نقل بریتانیا چهارشنبه اعلام کرد این کشور آماده توافق با اتحادیه اروپا برای خروج از این اتحادیه است، اما برای خروج از اتحادیه بدون رسیدن به توافق نیز آمادگی دارد.

بر اساس جدول زمان‌بندی، دو طرف تا پایان سال جاری برای رسیدن به توافق درباره آینده همکاری‌های دوجانبه در دوره پسابرگزیت فرصت دارند، اما آخرین دور مذاکرات بریتانیا و اتحادیه اروپا که ۱۳ تیر انجام شد نیز به بن‌بست رسید و گزارشها حاکی از وجود اختلاف «جدی» میان طرفین، خصوصا در مورد چگونگی مناسبات بریتانیا و اتحادیه بعد از برگزیت، از جمله تجارت است.

قبلا کارشناسان و اقتصاددانان نسبت به پیامدهای «سخت» خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا اشاره کرده و هشدار داده بودند سرمایه‌های خارجی در این کشور، همچنین اقتصاد بریتانیا به شدت ضربه خواهد خورد.

بریتانیا شامگاه ۱۱ بهمن به وقت محلی به طور رسمی از اتحادیه اروپا خارج شد، اما تا پایان سال جاری یک دوره انتقالی در نظر گرفته شده و بریتانیا فرصت دارد درباره دوران پس از برگزیت و خصوصا قرارداد تجاری طولانی‌مدت با اتحادیه به توافق برسد.

همچنین یکی از مشکلات برگزیت برای جزیره ایرلند، این است که مرز این کشور با ایرلند شمالی به یک مرز خارجی اتحادیه اروپا تبدیل می‌شود، چرا که جمهوری ایرلند بجز مرز با ایرلند شمالی هیچ مرز خشکی با بریتانیا ندارد.

این موضوع نیز یکی از مهمترین مشکلات کلیدی باقی‌مانده در مذاکرات بریتانیا و اتحادیه اروپا است.