۲۴/۰۵/۱۳۹۹

آمریکا دو ناو هواپیمابر به دریای جنوبی چین اعزام کرد