۱۵/۰۴/۱۳۹۹

۱۰۴ کنشگر مدنی خواستار به ثمر رسیدن محاکمه حمید نوری شدند

۱۰۴ کنشگر مدنی خواستار به ثمر رسیدن محاکمه حمید نوری شدند بیش از یکصد روشنفکر، هنرمند و کنشگر مدنی‎ با انتشار بیانیه‌ای خواستار به ثمر رسیدن محاکمه حمید نوری شدند که متهم به ایفای نقش در اعدام‌های دسته‌جمعی مخالفان سیاسی حکومت ایران در تابستان ۱۳۶۷ است. آقای نوری که گزارش شده «با نام مستعار حمید عباسی، دادیار سابق در قوه قضائیه جمهوری اسلامی بوده» است، آبان‌ پارسال با حکم دادگاهی در سوئد بازداشت شد. بیانیه ۱۰۴ نفر از فعالان سیاسی و مدنی، جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که «تمام تلاشش را به کار گرفته تا اين پرونده را که باز شدنش خود يک پيروزی غيرقابل انکار برای جنبش دادخواهی است، بی اعتبار کند». این بیانیه که به امضای چهره‌هایی چون نیره توحیدی، تقی رحمانی، شهلا شفیق، شیرین عبادی، کاظم علمداری، یدالله رویایی، آذر نفیسی، محمدرضا نیکفر و محسن یلفانی رسیده است، تاکید می‌کند محاکمه حمید نوری در پیشبرد امر دادخواهی کشتار زندانيان سياسی در تابستان ۱۳۶۷ ضروری است و این مسئله همدلی کوشندگان حقوق بشر و مدافعان آزادی و برابری را می‌طلبد. پیش از این آنیس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مور..

۱۰۴ کنشگر مدنی خواستار به ثمر رسیدن محاکمه حمید نوری شدند

بیش از یکصد روشنفکر، هنرمند و کنشگر مدنی‎ با انتشار بیانیه‌ای خواستار به ثمر رسیدن محاکمه حمید نوری شدند که متهم به ایفای نقش در اعدام‌های دسته‌جمعی مخالفان سیاسی حکومت ایران در تابستان ۱۳۶۷ است.

آقای نوری که گزارش شده «با نام مستعار حمید عباسی، دادیار سابق در قوه قضائیه جمهوری اسلامی بوده» است، آبان‌ پارسال با حکم دادگاهی در سوئد بازداشت شد.

بیانیه ۱۰۴ نفر از فعالان سیاسی و مدنی، جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که «تمام تلاشش را به کار گرفته تا اين پرونده را که باز شدنش خود يک پيروزی غيرقابل انکار برای جنبش دادخواهی است، بی اعتبار کند».

این بیانیه که به امضای چهره‌هایی چون نیره توحیدی، تقی رحمانی، شهلا شفیق، شیرین عبادی، کاظم علمداری، یدالله رویایی، آذر نفیسی، محمدرضا نیکفر و محسن یلفانی رسیده است، تاکید می‌کند محاکمه حمید نوری در پیشبرد امر دادخواهی کشتار زندانيان سياسی در تابستان ۱۳۶۷ ضروری است و این مسئله همدلی کوشندگان حقوق بشر و مدافعان آزادی و برابری را می‌طلبد.

پیش از این آنیس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های خودسرانه و ناعادلانه، بازداشت حمید نوری در ارتباط با اعدام‌های ۶۷ را نخستین گام مهم درباره اجرای عدالت درباره این اعدام‌ها دانسته بود.