۲۴/۰۵/۱۳۹۹

انتخابات ریاست جمهوری در لهستان به مرحله دوم کشیده شد

انتخابات ریاست جمهوری در لهستان به مرحله دوم کشیده شد انتخابات ریاست جمهوری در لهستان که روز یکشنبه برگزار شده بود به مرحله دوم کشیده شد. بنا بر نتایج اولیه، آندژی دودا رئیس‌جمهوری کنونی از رقیب خود پیشی گرفتهاست اما موفق به کسب بیش از پنجاه درصد آرا نشده است. در این انتخابات آقای دودا از حزب ملی‌گرای قانون و عدالت با شهردار لیبرال ورشو، رافاو تِرساکوفسکی، رقابت می‌کند. انتخاب مجدد برای اینکه آندژی دودا بتواند سیاست‌های به شدت محافظه‌کارانه دولتش را پیش ببرد بسیار اهمیت دارد. از جمله این سیاست‌ها قوانینی در زمینه دادگاه‌ها، محدود کردن حقوق زنان و همچنین حقوق دگرباشان جنسی است. مرحله دوم انتخابات حدود دو هفته دیگر برگزار خواهد شد.

انتخابات ریاست جمهوری در لهستان به مرحله دوم کشیده شد

انتخابات ریاست جمهوری در لهستان که روز یکشنبه برگزار شده بود به مرحله دوم کشیده شد.

بنا بر نتایج اولیه، آندژی دودا رئیس‌جمهوری کنونی از رقیب خود پیشی گرفتهاست اما موفق به کسب بیش از پنجاه درصد آرا نشده است.

در این انتخابات آقای دودا از حزب ملی‌گرای قانون و عدالت با شهردار لیبرال ورشو، رافاو تِرساکوفسکی، رقابت می‌کند.

انتخاب مجدد برای اینکه آندژی دودا بتواند سیاست‌های به شدت محافظه‌کارانه دولتش را پیش ببرد بسیار اهمیت دارد. از جمله این سیاست‌ها قوانینی در زمینه دادگاه‌ها، محدود کردن حقوق زنان و همچنین حقوق دگرباشان جنسی است.

مرحله دوم انتخابات حدود دو هفته دیگر برگزار خواهد شد.