۲۴/۰۵/۱۳۹۹

گواهینامه پروازی یک سوم خلبانان پاکستانی «احتمالاً جعلی است»

گواهینامه پروازی یک سوم خلبانان پاکستانی «احتمالاً جعلی است» مقامات هوانوردی پاکستان می‌گویند احتمالا گواهینامه صلاحیت ۲۶۲ خلبان از کل ۸۶۰ خلبان‌های کشور جعلی است و کسان دیگری به جای آنها امتحان خلبانی داده‌اند. ماه گذشته یک هواپیمای شرکت ملی هواپیمایی پاکستان در کراچی سقوط کرد که منجر به کشته شدن ۹۷ نفر شد. اطلاعات ابتدایی نشان می‌دهد خلبان هنگام فرود در حال صحبت کردن با همکارش در مورد ویروس کرونا بوده و اصلا چرخ‌های هواپیما را برای فرود باز نکرده بود. در اولین فرود موتور هواپیما آسیب دید و در دومین تلاش برای فرود، هواپیما به زمین برخورد کرد. در پی آن تحقیقات پیرامون صلاحیت خلبانان پاکستانی برای اداره پروازها آغاز شد و نتیجه تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد بسیاری از خلبانان کشور بدون امتحان، مدرک جعلی خلبانی گرفته‌اند. این افراد با دادن پول، کس دیگری را برای امتحان خلبانی فرستاده بودند. شرکت ملی هواپیمایی پاکستان اخیرا اعلام کرد ۱۴۱ نفر از ۴۵۰ خلبان این شرکت احتمالا خودشان امتحان خلبانی نداده و مدرک جعلی دارند. این شرکت گفته است فعالیت‌های این خلبانان را تعلیق کرده تا نتیجه تحقیقات ..

گواهینامه پروازی یک سوم خلبانان پاکستانی «احتمالاً جعلی است»

مقامات هوانوردی پاکستان می‌گویند احتمالا گواهینامه صلاحیت ۲۶۲ خلبان از کل ۸۶۰ خلبان‌های کشور جعلی است و کسان دیگری به جای آنها امتحان خلبانی داده‌اند.

ماه گذشته یک هواپیمای شرکت ملی هواپیمایی پاکستان در کراچی سقوط کرد که منجر به کشته شدن ۹۷ نفر شد.

اطلاعات ابتدایی نشان می‌دهد خلبان هنگام فرود در حال صحبت کردن با همکارش در مورد ویروس کرونا بوده و اصلا چرخ‌های هواپیما را برای فرود باز نکرده بود.

در اولین فرود موتور هواپیما آسیب دید و در دومین تلاش برای فرود، هواپیما به زمین برخورد کرد.

در پی آن تحقیقات پیرامون صلاحیت خلبانان پاکستانی برای اداره پروازها آغاز شد و نتیجه تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد بسیاری از خلبانان کشور بدون امتحان، مدرک جعلی خلبانی گرفته‌اند. این افراد با دادن پول، کس دیگری را برای امتحان خلبانی فرستاده بودند.

شرکت ملی هواپیمایی پاکستان اخیرا اعلام کرد ۱۴۱ نفر از ۴۵۰ خلبان این شرکت احتمالا خودشان امتحان خلبانی نداده و مدرک جعلی دارند. این شرکت گفته است فعالیت‌های این خلبانان را تعلیق کرده تا نتیجه تحقیقات کامل شود.

غلام سرور خان، وزیر هوانوردی پاکستان اعلام کرده است بر اساس تحقیقات اولیه گواهینامه ۲۶۲ نفر از کل ۸۶۰ خلبان در شرکت ملی هواپیمایی و شرکت‌های هواپیمایی خصوصی کشور جعلی است.

وی گفت پنج نفر از مقامات هوانوردی کشور نیز از کار برکنار شده‌اند.