۱۰/۰۴/۱۳۹۹

فرار هزاران روستایی در آستانه عملیات ارتش میانمار در منطقه مسلمان‌نشین

فرار هزاران روستایی در آستانه عملیات ارتش میانمار در منطقه مسلمان‌نشین در آستانه عملیات ارتش میانمار در ایالت ساحلی راخین، هزاران نفر از روستائیان این منطقه مجبور به ترک خانه و فرار به مناطق دیگر شده‌اند. ارتش این کشور می‌گوید قصد «پاک‌سازی» این منطقه از جدایی‌خواهان را دارد. راخین منطقه سکونت اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار است. گروه موسوم به «ارتش آراکان» که از سال ۲۰۰۹ علیه دولت میانمار نبرد می‌کند در این منطقه ساحلی حضور دارد و دولت میانمار می‌گوید عملیاتی برای پاکسازی این گروه از ایالت راخین را سازماندهی کرده است. این گروه خواستار خودمختاری برای مناطق غرب کشور است. به گزارش رویترز ارتش میانمار با فرستادن نامه‌ای به رهبران روستاهای ایالت از طرح خود برای این منطقه خبر داده و هشدار داده در صورتی که درگیری نظامی با «تروریست‌های ارتش آراکان» اتفاق بیفتد، مردم باید روستاها را بصورت موقت ترک کنند. این نامه از طرف وزارتخانه مرزبانی که تحت کنترل ارتش است، ارسال شده است. مقامات مرزبانی می‌گویند این عملیات در چند روستای محدود اجرا خواهد شد و مردم این روستاها باید محل زندگی خود را ترک کن..

فرار هزاران روستایی در آستانه عملیات ارتش میانمار در منطقه مسلمان‌نشین

در آستانه عملیات ارتش میانمار در ایالت ساحلی راخین، هزاران نفر از روستائیان این منطقه مجبور به ترک خانه و فرار به مناطق دیگر شده‌اند. ارتش این کشور می‌گوید قصد «پاک‌سازی» این منطقه از جدایی‌خواهان را دارد. راخین منطقه سکونت اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار است.

گروه موسوم به «ارتش آراکان» که از سال ۲۰۰۹ علیه دولت میانمار نبرد می‌کند در این منطقه ساحلی حضور دارد و دولت میانمار می‌گوید عملیاتی برای پاکسازی این گروه از ایالت راخین را سازماندهی کرده است. این گروه خواستار خودمختاری برای مناطق غرب کشور است.

به گزارش رویترز ارتش میانمار با فرستادن نامه‌ای به رهبران روستاهای ایالت از طرح خود برای این منطقه خبر داده و هشدار داده در صورتی که درگیری نظامی با «تروریست‌های ارتش آراکان» اتفاق بیفتد، مردم باید روستاها را بصورت موقت ترک کنند.

این نامه از طرف وزارتخانه مرزبانی که تحت کنترل ارتش است، ارسال شده است.

مقامات مرزبانی می‌گویند این عملیات در چند روستای محدود اجرا خواهد شد و مردم این روستاها باید محل زندگی خود را ترک کنند، وگرنه ظن وفاداری آنها به شورشیان وجود خواهد داشت. ارتش می‌گوید احتمالاً عملیات یک هفته به طول بینجامد.

در این میان دولت میانمار گفته است نباید در عملیات یاد شده از لفظ «پاکسازی» استفاده شود و دستور تخلیه مردم از روستاها نیز لغو شده است.

رویترز می‌نویسد با این وجود هزاران روستایی خانه‌های خود را ترک و فرار کرده‌اند.