۰۹/۰۴/۱۳۹۹

عربستان سعودی می‌گوید سه قایق ایرانی را وادار به خروج از حریم دریایی خود کرده است

یک سخنگوی مرزبانی سعودی روز شنبه ۷ تیر اعلام کرد نیروهای سعودی سه قایق ایرانی را که روز پنجشنبه وارد حریم دریایی عربستان سعودی شده بودند، با شلیک هشدار وادار به عقب‌نشینی کردند. به گزارش رویترز، خبرگزاری رسمی سعودی از قول این سخنگو نوشت این قایق‌ها پس از ورود به آب‌های عربستان سعودیو به رغم هشدارهای متعدد گارد ساحلی آن کشور، از توقف خودداری کردند. به گفته او، همین امر باعث شد که نیروهای گارد مرزی عربستان محبور به شلیک گلوله هشدار شوند.

یک سخنگوی مرزبانی سعودی روز شنبه ۷ تیر اعلام کرد نیروهای سعودی سه قایق ایرانی را که روز پنجشنبه وارد حریم دریایی عربستان سعودی شده بودند، با شلیک هشدار وادار به عقب‌نشینی کردند.

به گزارش رویترز، خبرگزاری رسمی سعودی از قول این سخنگو نوشت این قایق‌ها پس از ورود به آب‌های عربستان سعودیو به رغم هشدارهای متعدد گارد ساحلی آن کشور، از توقف خودداری کردند.

به گفته او، همین امر باعث شد که نیروهای گارد مرزی عربستان محبور به شلیک گلوله هشدار شوند.