۰۹/۰۴/۱۳۹۹

رکورد فروش ارز در سامانه نیما «شکسته شد»

رکورد فروش ارز در سامانه نیما «شکسته شد» بانک مرکزی ایران با اعلام رکورد فروش ارز در سامانه نیما گفت بالاترین میزان فروش ارز در سامانه نیما طی هفته گذشته (۳۱ خرداد تا پنجم تیرماه) معادل ۴۲۹ میلیون یورو ثبت شد که نسبت به هفته پیش از آن ۹۲ درصد رشد داشته است. به گزارش ایرنا به نقل از بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا روز شنبه سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز در سامانه نیما فروخته شده است. بانک مرکزی در حالی از میزان بالای فروش ارز در سامانه نیما خبر می‌دهد که ظهر یکشنبه ۲۵ خرداد گروهی از معترضان با تجمع در برابر بانک مرکزی ایران گفتند «ناکارآمدی و اختلاس» در سامانه ارز نیمایی موجب مال‌باختگی آنها شده است. بازار ارز در ایران از فروردین ۹۷ دست‌کم سه نرخی است: ارز رسمی معروف به دلار ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی که در حال حاضر هر دلار آن از ۱۸ هزار تومان عبور کرده، و ارز بازار آزاد که بهای هر دلار در آن از مرز ۲۰ هزار تومان گذشته است. سامانه نیما محل تأمین ارز کالاهای وارداتی و محل تبادل میان صادرکنندگان و واردکنندگان است و حجم و قیمت معاملات انجام شده در آن در فرایند تعیین نرخ ارز، نقشی تعیی..

رکورد فروش ارز در سامانه نیما «شکسته شد»

بانک مرکزی ایران با اعلام رکورد فروش ارز در سامانه نیما گفت بالاترین میزان فروش ارز در سامانه نیما طی هفته گذشته (۳۱ خرداد تا پنجم تیرماه) معادل ۴۲۹ میلیون یورو ثبت شد که نسبت به هفته پیش از آن ۹۲ درصد رشد داشته است.

به گزارش ایرنا به نقل از بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا روز شنبه سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز در سامانه نیما فروخته شده است.

بانک مرکزی در حالی از میزان بالای فروش ارز در سامانه نیما خبر می‌دهد که ظهر یکشنبه ۲۵ خرداد گروهی از معترضان با تجمع در برابر بانک مرکزی ایران گفتند «ناکارآمدی و اختلاس» در سامانه ارز نیمایی موجب مال‌باختگی آنها شده است.

بازار ارز در ایران از فروردین ۹۷ دست‌کم سه نرخی است: ارز رسمی معروف به دلار ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی که در حال حاضر هر دلار آن از ۱۸ هزار تومان عبور کرده، و ارز بازار آزاد که بهای هر دلار در آن از مرز ۲۰ هزار تومان گذشته است.

سامانه نیما محل تأمین ارز کالاهای وارداتی و محل تبادل میان صادرکنندگان و واردکنندگان است و حجم و قیمت معاملات انجام شده در آن در فرایند تعیین نرخ ارز، نقشی تعیین‌کننده دارد.