۲۴/۰۵/۱۳۹۹

در ایران، پوشیدن ماسک در شهرستان‌های قرمز و محل‌های تجمع اجباری می‌شود

در ایران، پوشیدن ماسک در شهرستان‌های قرمز و محل‌های تجمع اجباری می‌شود حسن روحانی، رئيس‌جمهور ایران گفته است از ۱۵ تیرماه تا پایان تیر، در شهرستان‌هایی که از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز هستند و در مکان‌های سرپوشیده یا محل تجمع، پوشیدن ماسک الزامی می‌شود. به گزارش ایسنا، او که در جلسه روز یک‌شنبه ۸ تیرماه ستاد ملی مقابله با کرونا سخن می‌گفت، به احتمال تمدید این مصوبه برای مردادماه نیز اشاره کرد. در روزهای اخیر و با افزایش مجدد آمار مرگ ناشی از کرونا در ایران، مسئولان دولتی تلاش‌های تازه‌ای برای مقابله با کرونا انجام داده‌اند. ایرج حریرچی، معاون کل وزرات بهداشت ایران روز ۷ تیرماه گفته بود کمپین "#من_ماسک_میزنم" با هدف تشویق مردم به پوشیدن ماسک شروع می‌شود.

در ایران، پوشیدن ماسک در شهرستان‌های قرمز و محل‌های تجمع اجباری می‌شود

حسن روحانی، رئيس‌جمهور ایران گفته است از ۱۵ تیرماه تا پایان تیر، در شهرستان‌هایی که از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز هستند و در مکان‌های سرپوشیده یا محل تجمع، پوشیدن ماسک الزامی می‌شود.

به گزارش ایسنا، او که در جلسه روز یک‌شنبه ۸ تیرماه ستاد ملی مقابله با کرونا سخن می‌گفت، به احتمال تمدید این مصوبه برای مردادماه نیز اشاره کرد.

در روزهای اخیر و با افزایش مجدد آمار مرگ ناشی از کرونا در ایران، مسئولان دولتی تلاش‌های تازه‌ای برای مقابله با کرونا انجام داده‌اند.

ایرج حریرچی، معاون کل وزرات بهداشت ایران روز ۷ تیرماه گفته بود کمپین "#من_ماسک_میزنم" با هدف تشویق مردم به پوشیدن ماسک شروع می‌شود.