۱۴/۰۴/۱۳۹۹

افت ۴۴ درصدی صادرات غیرنفتی ایران در بهار ۹۹

افت ۴۴ درصدی صادرات غیرنفتی ایران در بهار ۹۹ آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی کشور در بهار ۹۹ نسبت به فصل مشابه پارسال حدود ۴۴ درصد کاهش یافته و به ۶.۳۶ میلیارد دلار رسیده است. خبرگزاری فارس با استناد به آمارهای گمرکی گزارش داده است صادرات بنزین به ارزش ۶۸۹ میلیون دلار سهمی ۱۱ درصدی و گاز طبیعی به ارزش ۳۶۷ میلیون دلار سهمی ۵.۷۷ درصدی در کل صادرات غیرنفتی کشور داشته است. ایران قبلا صادرات بنزین را در آمارهای تجارت غیرنفتی لحاظ نمی‌کرد و معلوم نیست چرا اشاره‌ای به دیگر محصولات نفتی عمده صادراتی ایران مانند نفت کوره و گازوئیل در این گزارش نشده است. آمارهای گمرکی همچنین نشان می‌دهد که زمستان پارسال صادرات غیرنفتی کشور نسبت به زمستان ۹۷ حدود ۳۵ درصد کاهش یافته و به هشت میلیارد دلار رسیده بود. آمارهای بهار امسال نشان می‌دهد که میزان صادرات کشور در این فصل حتی از زمستان نیز پایین‌تر بوده است. واردات ایران در بهار ۹۹ نیز با افتی ۲۷ درصدی به ۷.۶ میلیارد دلار رسیده است. بنابر این تراز تجاری غیرنفتی کشور به زیان ایران بوده است. ۸۲ درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران راهی چین، عرا..

افت ۴۴ درصدی صادرات غیرنفتی ایران در بهار ۹۹

آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی کشور در بهار ۹۹ نسبت به فصل مشابه پارسال حدود ۴۴ درصد کاهش یافته و به ۶.۳۶ میلیارد دلار رسیده است.

خبرگزاری فارس با استناد به آمارهای گمرکی گزارش داده است صادرات بنزین به ارزش ۶۸۹ میلیون دلار سهمی ۱۱ درصدی و گاز طبیعی به ارزش ۳۶۷ میلیون دلار سهمی ۵.۷۷ درصدی در کل صادرات غیرنفتی کشور داشته است.

ایران قبلا صادرات بنزین را در آمارهای تجارت غیرنفتی لحاظ نمی‌کرد و معلوم نیست چرا اشاره‌ای به دیگر محصولات نفتی عمده صادراتی ایران مانند نفت کوره و گازوئیل در این گزارش نشده است.

آمارهای گمرکی همچنین نشان می‌دهد که زمستان پارسال صادرات غیرنفتی کشور نسبت به زمستان ۹۷ حدود ۳۵ درصد کاهش یافته و به هشت میلیارد دلار رسیده بود. آمارهای بهار امسال نشان می‌دهد که میزان صادرات کشور در این فصل حتی از زمستان نیز پایین‌تر بوده است.

واردات ایران در بهار ۹۹ نیز با افتی ۲۷ درصدی به ۷.۶ میلیارد دلار رسیده است. بنابر این تراز تجاری غیرنفتی کشور به زیان ایران بوده است.

۸۲ درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران راهی چین، عراق، امارات، افغانستان، ترکیه و هند شده است.