۱۰/۰۴/۱۳۹۹

ادامه آتش‌سوزی در یک منطقه حفاظت شده در کرمانشاه

ادامه آتش‌سوزی در یک منطقه حفاظت شده در کرمانشاه برای چهارمین روز پیاپی آتش‌سوزی در منطقه حفاظت شده «بوزین و مرخیل» در استان کرمانشاه ادامه دارد. محمد اخگرزاده، رئیس اداره محیط زیست شهرستان پاوه روز یک‌شنبه ۸ تیرماه به خبرگزاری ایرنا گفته است «علت آتش‌سوزی هنوز مشخص نیست». او با اشاره به اینکه تاکنون ۳۲۰ هکتار از مراتع و جنگل‌ها در آتش سوخته است،‌ گفت هنوز برآوردی از میزان خسارت نداریم. ایرنا گزارش داده است که این منطقه که گونه‌های گیاهی و جانوری ارزشمندی دارد «در پاییز ۱۳۷۴ به عنوان منطقه شکار و تیراندازی ممنوع و در سال ۱۳۷۸ حفاظت شده اعلام شد». در هفته‌های گذشته وقوع بیش از ۲۰ مورد آتش‌سوزی‌های پراکنده در اراضی ملی، مراتع و جنگل‌های ایران توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. در برخی از موارد آتش‌سوزی، گزارش‌هایی مبنی بر «نقش عامل انسانی» و عامدانه بودن آتش‌سوزی‌ها منتشر شده است.

ادامه آتش‌سوزی در یک منطقه حفاظت شده در کرمانشاه

برای چهارمین روز پیاپی آتش‌سوزی در منطقه حفاظت شده «بوزین و مرخیل» در استان کرمانشاه ادامه دارد.

محمد اخگرزاده، رئیس اداره محیط زیست شهرستان پاوه روز یک‌شنبه ۸ تیرماه به خبرگزاری ایرنا گفته است «علت آتش‌سوزی هنوز مشخص نیست».

او با اشاره به اینکه تاکنون ۳۲۰ هکتار از مراتع و جنگل‌ها در آتش سوخته است،‌ گفت هنوز برآوردی از میزان خسارت نداریم.

ایرنا گزارش داده است که این منطقه که گونه‌های گیاهی و جانوری ارزشمندی دارد «در پاییز ۱۳۷۴ به عنوان منطقه شکار و تیراندازی ممنوع و در سال ۱۳۷۸ حفاظت شده اعلام شد».

در هفته‌های گذشته وقوع بیش از ۲۰ مورد آتش‌سوزی‌های پراکنده در اراضی ملی، مراتع و جنگل‌های ایران توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است.

در برخی از موارد آتش‌سوزی، گزارش‌هایی مبنی بر «نقش عامل انسانی» و عامدانه بودن آتش‌سوزی‌ها منتشر شده است.