۰۶/۰۴/۱۳۹۹

مشاهده نور نارنجی در شرق تهران

مشاهده نور نارنجی در شرق تهران تصویر منتشر در خبرگزاری فارس. رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی بامداد جمعه ششم تیرماه از مشاهده یک نور نارنجی و صدای مهیب در شرق تهران خبر دادند. خبرگزاری مهر می‌گوید،همزمان با مشاهده نور بزرگ نارنجی در آسمان، صدای مهیب در شرق تهران شنیده شد. این خبرگزاری اضافه کرده است، هنوز علت این صدا و نور مشخص نیست، اما این صدا در پردیس، بومهن و مناطق اطراف به وضوح شنیده شد. خبرگزاری فارس نیز می‌گوید، در ویدئوهای ارسالی مخاطبان این نور نارنجی به مدت چند ثانیه مشاهده می‌شود. این گزارش می‌افزاید که در حال پیگیری موضوع از نهادهای ذی‌صلاح است. این خبر به مرور تکمیل می‌شود.

مشاهده نور نارنجی در شرق تهران

تصویر منتشر در خبرگزاری فارس.
تصویر منتشر در خبرگزاری فارس.

رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی بامداد جمعه ششم تیرماه از مشاهده یک نور نارنجی و صدای مهیب در شرق تهران خبر دادند.

خبرگزاری مهر می‌گوید،همزمان با مشاهده نور بزرگ نارنجی در آسمان، صدای مهیب در شرق تهران شنیده شد.

این خبرگزاری اضافه کرده است، هنوز علت این صدا و نور مشخص نیست، اما این صدا در پردیس، بومهن و مناطق اطراف به وضوح شنیده شد.

خبرگزاری فارس نیز می‌گوید، در ویدئوهای ارسالی مخاطبان این نور نارنجی به مدت چند ثانیه مشاهده می‌شود.

این گزارش می‌افزاید که در حال پیگیری موضوع از نهادهای ذی‌صلاح است.

این خبر به مرور تکمیل می‌شود.