۰۷/۰۴/۱۳۹۹

خبرگزاری سعودی: مجلس کشورهای عرب، رژیم ایران را مسئول ارسال تسلیحات به حوثی‌ها می‌داند

خبرگزاری دولتی عربستان سعودی می‌گوید مجلس کشورهای عرب حمله حوثی‌ها به عربستان با استفاده از پهپادها و موشک‌های بالستیک را با «شدیدترین لحن» محکوم کرده است. این خبرگزاری می‌گوید که مجلس کشورهای عرب از سازمان ملل متحد خواسته است که حوثی‌ها را مجبور کند «این اقدامات خشوت آمیز بزدلانه در هدف قرار دادن غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی در پادشاهی عربستان را متوقف کنند.» خبرگزاری سعودی همچنین می‌گوید که قطعنامه این مجلس رژیم ایران را مسئول «نقض قطعنامه‌های شورای امنیت و تهیه تسلیحات هوشمند، موشک‌های بالیستیک و پهپادها» برای حوثی‌ها با «هدف بی ثبات کردن امنیت منطقه» می‌داند. عربستان سعودی و متحدانش چندین سال است که با حوثی ها در یمن درگیر جنگ هستند. به گفته سازمان ملل متحد، این جنگ بدترین بحران انسانی حاضر در جهان را رقم زده است.

خبرگزاری دولتی عربستان سعودی می‌گوید مجلس کشورهای عرب حمله حوثی‌ها به عربستان با استفاده از پهپادها و موشک‌های بالستیک را با «شدیدترین لحن» محکوم کرده است.

این خبرگزاری می‌گوید که مجلس کشورهای عرب از سازمان ملل متحد خواسته است که حوثی‌ها را مجبور کند «این اقدامات خشوت آمیز بزدلانه در هدف قرار دادن غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی در پادشاهی عربستان را متوقف کنند.»

خبرگزاری سعودی همچنین می‌گوید که قطعنامه این مجلس رژیم ایران را مسئول «نقض قطعنامه‌های شورای امنیت و تهیه تسلیحات هوشمند، موشک‌های بالیستیک و پهپادها» برای حوثی‌ها با «هدف بی ثبات کردن امنیت منطقه» می‌داند.

عربستان سعودی و متحدانش چندین سال است که با حوثی ها در یمن درگیر جنگ هستند. به گفته سازمان ملل متحد، این جنگ بدترین بحران انسانی حاضر در جهان را رقم زده است.