۰۹/۰۴/۱۳۹۹

کارآزمایی گسترده واکسن شرکت چینی «در امارات انجام می‌شود»

کارآزمایی گسترده واکسن شرکت چینی «در امارات انجام می‌شود» گروه زیست‌فناوری ملی چین می‌گوید موفق شده اجازه امارات را برای انجام فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کسب کند. چین اعلام کرده بود به‌دلیل کاهش موارد جدید ابتلا به کووید-۱۹ در داخل قصد دارد کارآزمایی بالینی گسترده را در کشور دیگری انجام دهد. گروه زیست‌فناوری ملی چین، بازوی فناوری‌های زیستی شرکت «سینوفارم»، بزرگ‌ترین شرکت دارویی در جمهوری خلق است. این گروه با وجود اعلام انجام کارآزمایی در امارات در شبکه اجتماعی «ویبو»، نامی از واکسن مورد آزمایش نبرده است. شرکت‌ها و موسسات چینی، از جمله موسسه فرآورده‌های زیستی ووهان و سینوفارم، دانشکده فرآورده‌های زیستی پکن و سینوفارم، و شرکت سینوواک طی هفته‌های اخیر در فازهای اول و دوم کارآزمایی بالینی واکسن‌های خود قرار داشتند. پلت‌فرم هر سه واکسن‌ این شرکت‌ها یکی و به‌اصطلاح «واکسن غیرفعال» است؛ واکسن غیرفعال، از اجزای ویروس در محیط آزمایشگاهی که قدرت ایجاد بیماری را از دست داده‌اند، تهیه می‌شود. از دیگر شرکت‌ها و موسسات چینی که در فاز دوم کارآزمایی قرار دارند کاندیدای شرکت کان‌سینو و موسسه..

کارآزمایی گسترده واکسن شرکت چینی «در امارات انجام می‌شود»

گروه زیست‌فناوری ملی چین می‌گوید موفق شده اجازه امارات را برای انجام فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کسب کند.

چین اعلام کرده بود به‌دلیل کاهش موارد جدید ابتلا به کووید-۱۹ در داخل قصد دارد کارآزمایی بالینی گسترده را در کشور دیگری انجام دهد.

گروه زیست‌فناوری ملی چین، بازوی فناوری‌های زیستی شرکت «سینوفارم»، بزرگ‌ترین شرکت دارویی در جمهوری خلق است.

این گروه با وجود اعلام انجام کارآزمایی در امارات در شبکه اجتماعی «ویبو»، نامی از واکسن مورد آزمایش نبرده است.

شرکت‌ها و موسسات چینی، از جمله موسسه فرآورده‌های زیستی ووهان و سینوفارم، دانشکده فرآورده‌های زیستی پکن و سینوفارم، و شرکت سینوواک طی هفته‌های اخیر در فازهای اول و دوم کارآزمایی بالینی واکسن‌های خود قرار داشتند.

پلت‌فرم هر سه واکسن‌ این شرکت‌ها یکی و به‌اصطلاح «واکسن غیرفعال» است؛ واکسن غیرفعال، از اجزای ویروس در محیط آزمایشگاهی که قدرت ایجاد بیماری را از دست داده‌اند، تهیه می‌شود.

از دیگر شرکت‌ها و موسسات چینی که در فاز دوم کارآزمایی قرار دارند کاندیدای شرکت کان‌سینو و موسسه زیست‌فناوری بیجینگ (پکن) است.

از جدی‌ترین کاندیداهای کارآزمایی بالینی خارج از چین در حال حاضر واکسن دانشگاه آکسفورد و شرکت داروسازی چندملیتی «آسترازنـِکا» است.

واکسن دیگری که در مرحله پیشرفته کارآزمایی بالینی قرار دارد واکسن شرکت آمریکایی «مدرنا» است.

کاندیدای دیگر در مرحله کارآزمایی بالینی روی انسان، واکسن شرکت آمریکایی «نوُواوَکس» است که آزمایش‌های آن اخیرا در استرالیا آغاز شده است.