۱۰/۰۴/۱۳۹۹

شمار قربانیان ویروس کرونا در آمریکای لاتین از مرز ۱۰۰ هزار نفر گذشت

شمار قربانیان ویروس کرونا در آمریکای لاتین از مرز ۱۰۰ هزار نفر گذشت براساس آمار خبرگزاری رویترز، تعداد جان‌باختگان ناشی از ویروس کرونای جدید در آمریکای لاتین از مرز ۱۰۰ هزار نفر گذشت. رویترز تعداد تلفات را در مناطق پرجمعیت بیشتر توصیف کرده است. درحالیکه روند عفونت به ویروس کرونا در اروپا و بخشی از آسیا سیر نزولی دارد، آمریکای لاتین شاهد افزایش نگران‌کننده شمار ابتلا و مرگ‌ومیر ناشی از این ویروس است. بنابر گزارش‌ها، در کمتر از یک ماه، تعداد مبتلایان به این بیماری در آمریکای لاتین دوبرابر شده و به دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیده که یک میلیون و صدهزار نفر آن‌ها تنها در برزیل شناسایی شده‌اند. در برزیل، شمار تلفات از مرز ۵۲ هزار نفر گذشته است. به گفته کارشناسان، به دلیل ضعف سیستم بهداشت در آمریکای لاتین، تعداد جان‌باختگان می‌تواند بیشتر از ارقام رسمی باشد.

شمار قربانیان ویروس کرونا در آمریکای لاتین از مرز ۱۰۰ هزار نفر گذشت

براساس آمار خبرگزاری رویترز، تعداد جان‌باختگان ناشی از ویروس کرونای جدید در آمریکای لاتین از مرز ۱۰۰ هزار نفر گذشت. رویترز تعداد تلفات را در مناطق پرجمعیت بیشتر توصیف کرده است.

درحالیکه روند عفونت به ویروس کرونا در اروپا و بخشی از آسیا سیر نزولی دارد، آمریکای لاتین شاهد افزایش نگران‌کننده شمار ابتلا و مرگ‌ومیر ناشی از این ویروس است.

بنابر گزارش‌ها، در کمتر از یک ماه، تعداد مبتلایان به این بیماری در آمریکای لاتین دوبرابر شده و به دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیده که یک میلیون و صدهزار نفر آن‌ها تنها در برزیل شناسایی شده‌اند.

در برزیل، شمار تلفات از مرز ۵۲ هزار نفر گذشته است. به گفته کارشناسان، به دلیل ضعف سیستم بهداشت در آمریکای لاتین، تعداد جان‌باختگان می‌تواند بیشتر از ارقام رسمی باشد.