۱۰/۰۴/۱۳۹۹

وزیر دفاع ایران از تغییر سیاست نظامی جمهوری اسلامی به «دفاعی فعال» خبر داد

وزیر دفاع ایران از تغییر سیاست نظامی جمهوری اسلامی به «دفاعی فعال» خبر داد روز سه‌شنبه، سوم تیر، امیر حاتمی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، در جلسه غیرعلنی مجلس از تغییر سیاست نظامی جمهوری اسلامی خبر داد. به گفته محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس، آقای حاتمی در این جلسه سیاست تازه نظامی جمهوری اسلامی را «دفاعی فعال» توصیف کرده است. آقای فرهنگی توضیح بیشتری درباره این تغییر سیاست نداده است. پیش از این حکومت جمهوری اسلامی همواره بر دفاعی بودن سیاست نظامی‌اش تاکید می‌کرد. قرار بود جلسه امروز مجلس با حضور وزیر دفاع علنی باشد اما به درخواست او این جلسه غیرعلنی برگزار شد.

وزیر دفاع ایران از تغییر سیاست نظامی جمهوری اسلامی به «دفاعی فعال» خبر داد

روز سه‌شنبه، سوم تیر، امیر حاتمی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، در جلسه غیرعلنی مجلس از تغییر سیاست نظامی جمهوری اسلامی خبر داد.

به گفته محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس، آقای حاتمی در این جلسه سیاست تازه نظامی جمهوری اسلامی را «دفاعی فعال» توصیف کرده است.

آقای فرهنگی توضیح بیشتری درباره این تغییر سیاست نداده است. پیش از این حکومت جمهوری اسلامی همواره بر دفاعی بودن سیاست نظامی‌اش تاکید می‌کرد.

قرار بود جلسه امروز مجلس با حضور وزیر دفاع علنی باشد اما به درخواست او این جلسه غیرعلنی برگزار شد.