۰۳/۰۴/۱۳۹۹

صدها تن از کارگران نیشکر هفت تپه برای هشتمین روز متوالی اعتصاب کردند

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان برای هشتمین روز متوالی اعتصاب کردند. کانال سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با انتشار این خبر نوشت که کارگران روز دوشنبه ۲ تیر مقابل فرمانداری شهر شوش و در محوطه کارخانه تحصن کردند. این کارگران به پرداخت نشدن سه ماه حقوق معوقه و حق بیمه خود و تمدید نشدن دفترچه‌های بیمه درمانی اعتراض دارند و خواستار لغو مالکیت بخش خصوصی از این کارخانه هستند. تحصن روز دوشنبه کارگران مقابل فرمانداری شوشاین کارخانه حدود چهار سال پیش از بخش دولتی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این واگذاری اعتراض شدید کارگران و انتقاد تعدادی از کارشناسان و نمایندگان مجلس را در پی داشت. از آن هنگام، کارگران این شرکت به دلیل پرداخت نشدن مطالبات خود اعتصاب و تحصن کردند که در برخی موارد با بازداشت و برخورد شدید امنیتی مواجه شدند. در این بین، دستگاه قضایی ایران امید اسدبیگی، مالک اصلی این کارخانه، را متهم به تخلف ارزی کرده و تا کنون چند جلسه محاکمه او برگزار شده است. برخی خبرگزاری‌های داخل کشور چند روز گذشته با انتشار خبر اعتصاب کارگران، خبر داده بودند ک..

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان برای هشتمین روز متوالی اعتصاب کردند.

کانال سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با انتشار این خبر نوشت که کارگران روز دوشنبه ۲ تیر مقابل فرمانداری شهر شوش و در محوطه کارخانه تحصن کردند.

این کارگران به پرداخت نشدن سه ماه حقوق معوقه و حق بیمه خود و تمدید نشدن دفترچه‌های بیمه درمانی اعتراض دارند و خواستار لغو مالکیت بخش خصوصی از این کارخانه هستند.

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش تحصن کردند
تحصن روز دوشنبه کارگران مقابل فرمانداری شوش

این کارخانه حدود چهار سال پیش از بخش دولتی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این واگذاری اعتراض شدید کارگران و انتقاد تعدادی از کارشناسان و نمایندگان مجلس را در پی داشت. از آن هنگام، کارگران این شرکت به دلیل پرداخت نشدن مطالبات خود اعتصاب و تحصن کردند که در برخی موارد با بازداشت و برخورد شدید امنیتی مواجه شدند.

در این بین، دستگاه قضایی ایران امید اسدبیگی، مالک اصلی این کارخانه، را متهم به تخلف ارزی کرده و تا کنون چند جلسه محاکمه او برگزار شده است.

برخی خبرگزاری‌های داخل کشور چند روز گذشته با انتشار خبر اعتصاب کارگران، خبر داده بودند که کارفرما طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده است کارگرانی که به بهانه اعتراض کار نکنند از برخی مزایا محروم خواهند بود. پیشتر نیز کارگران به اخراج فردی که برای نمایندگی کارگران انتخاب کرده بودند، اعتراض کردند.

دانلود360p | 4 MB اِمبد" />کپی دانلود صوتی
ویدئویی از تحصن های گذشته کارگران نیشکر هفت تپه که به اخراج نماینده خود اعتراض کردند