۱۰/۰۴/۱۳۹۹

سخنگوی دولت: قانون وام ازدواج برای جلوگیری از خرید و فروش دختران اصلاح شد

سخنگوی دولت: قانون وام ازدواج برای جلوگیری از خرید و فروش دختران اصلاح شد سخنگوی دولت ایران گفته است «چون بیم خرید و فروش دختران برای دریافت وام ازدواج» وجود داشت، قانون وام ازدواج اصلاح شد. علی ربیعی روز سه‌شنبه سوم تیرماه در نشست خبری با خبرنگاران، با ارائه آماری در زمینه ازدواج دختران جوان گفت: «سال ۹۸، دو هزار و ۵۰۰ نفر از دریافت کنندگان وام ازدواج زیر ۱۵سال سن داشتند که ۹۸ درصد آنها دخترهای زیر ۱۵ سال بودند». طیبه سیاوشی، نماینده مجلس دهم، اسفند پارسال خبر داد که تعداد متقاضیانِ وام ازدواج برای افراد زیر ۱۵ سال در پنج ماهه ۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۶، حدوداً ۹۰ برابر شده و تعداد این‌گونه ازدواج‌ها هم بسیار افزایش پیدا کرده است. همان زمان، خبرگزاری ایلنا نیز گزارش داد در برخی از مناطق دورافتاده و اغلب فقیرنشین کشور افزایش وام ازدواج تا سقف شصت میلیون تومان باعث شده است خانوادهایی که بضاعت مالی چندانی ندارند، دختران زیر پانزده خود را به عقد یک مرد درآورند تا بتوانند سهم سی میلیون تومانی از این وام را به دست بیاورند. به گفته آقای ربیعی، در طول سال‌های ۹۶ تا ۹۸، حدود ۳۱ هزار نفر از متقاض..

سخنگوی دولت: قانون وام ازدواج برای جلوگیری از خرید و فروش دختران اصلاح شد

سخنگوی دولت ایران گفته است «چون بیم خرید و فروش دختران برای دریافت وام ازدواج» وجود داشت، قانون وام ازدواج اصلاح شد.

علی ربیعی روز سه‌شنبه سوم تیرماه در نشست خبری با خبرنگاران، با ارائه آماری در زمینه ازدواج دختران جوان گفت: «سال ۹۸، دو هزار و ۵۰۰ نفر از دریافت کنندگان وام ازدواج زیر ۱۵سال سن داشتند که ۹۸ درصد آنها دخترهای زیر ۱۵ سال بودند».

طیبه سیاوشی، نماینده مجلس دهم، اسفند پارسال خبر داد که تعداد متقاضیانِ وام ازدواج برای افراد زیر ۱۵ سال در پنج ماهه ۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۶، حدوداً ۹۰ برابر شده و تعداد این‌گونه ازدواج‌ها هم بسیار افزایش پیدا کرده است.

همان زمان، خبرگزاری ایلنا نیز گزارش داد در برخی از مناطق دورافتاده و اغلب فقیرنشین کشور افزایش وام ازدواج تا سقف شصت میلیون تومان باعث شده است خانوادهایی که بضاعت مالی چندانی ندارند، دختران زیر پانزده خود را به عقد یک مرد درآورند تا بتوانند سهم سی میلیون تومانی از این وام را به دست بیاورند.

به گفته آقای ربیعی، در طول سال‌های ۹۶ تا ۹۸، حدود ۳۱ هزار نفر از متقاضیان که بین ۵۰ تا ۶۵ سال سن داشتند، «به عنوان ازدواج اول» وام گرفتند.

سخنگوی دولت چنین مقوله‌ای را نیز «مشکوک» دانست و گفت برای جلوگیری از چنین مواردی قانون پرداخت وام ازدواج به دستور رئيس‌جمهوری ایران اصلاح شد.

بر اساس آیین‌نامه اصلاح‌شده قانون وام ازدواج، سن افراد متقاضی باید بین ۱۸ تا ۴۰ سال باشد.