۱۰/۰۴/۱۳۹۹

ادعای مرکز آمار ایران: پارسال دخل و خرج مردم بهتر از سال ۹۷ بود

ادعای مرکز آمار ایران: پارسال دخل و خرج مردم بهتر از سال ۹۷ بود رئیس مرکز آمار ایران مدعی شد که متوسط هزینه سالانه خانوارهای شهری در سال گذشته خورشیدی ۴۷ میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن ۲۰.۶ درصد رشد داشته، اما متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری با نزدیک به یک چهارم افزایش به بالای ۵۴ میلیون تومان رسیده است. بدین ترتیب بر اساس ادعای جواد حسین‌زاده نیستانی، درآمد خانوارهای شهری در سال گذشته شش میلیون تومان بیشتر از هزینه‌هایشان بوده و وضعیت معیشتی خانوارها نسبت به سال ۹۷ بهبود یافته است. ادعای این مقام رسمی درباره افزایش ۲۰.۶ درصد هزینه‌های خانوارها در حالی است که نرخ تورم پارسال بر اساس آمارهای بانک مرکزی ۴۱.۲ درصد بوده است و معلوم نیست چرا هزینه‌های خانوارها نصف میزان تورم افزایش داشته است. صندوق بین‌المللی پول نیز نرخ تورم سال گذشته ایران را ۴۱.۱ درصد ارزیابی کرده بود، اما مرکز آمار مدعی است این رقم ۳۴.۸ درصد بوده است. حسین‌زاده نیستانی همچنین گفته است پارسال درآمدهای سالانه خانوارهای روستایی ۲۹.۷ میلیون تومان بوده که نسبت به سال پیش از آن ۲۷.۴ درصد رشد داشته، اما هزینه..

ادعای مرکز آمار ایران: پارسال دخل و خرج مردم بهتر از سال ۹۷ بود

رئیس مرکز آمار ایران مدعی شد که متوسط هزینه سالانه خانوارهای شهری در سال گذشته خورشیدی ۴۷ میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن ۲۰.۶ درصد رشد داشته، اما متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری با نزدیک به یک چهارم افزایش به بالای ۵۴ میلیون تومان رسیده است.

بدین ترتیب بر اساس ادعای جواد حسین‌زاده نیستانی، درآمد خانوارهای شهری در سال گذشته شش میلیون تومان بیشتر از هزینه‌هایشان بوده و وضعیت معیشتی خانوارها نسبت به سال ۹۷ بهبود یافته است.

ادعای این مقام رسمی درباره افزایش ۲۰.۶ درصد هزینه‌های خانوارها در حالی است که نرخ تورم پارسال بر اساس آمارهای بانک مرکزی ۴۱.۲ درصد بوده است و معلوم نیست چرا هزینه‌های خانوارها نصف میزان تورم افزایش داشته است.

صندوق بین‌المللی پول نیز نرخ تورم سال گذشته ایران را ۴۱.۱ درصد ارزیابی کرده بود، اما مرکز آمار مدعی است این رقم ۳۴.۸ درصد بوده است.

حسین‌زاده نیستانی همچنین گفته است پارسال درآمدهای سالانه خانوارهای روستایی ۲۹.۷ میلیون تومان بوده که نسبت به سال پیش از آن ۲۷.۴ درصد رشد داشته، اما هزینه‌هایشان تنها رشدی ۲۱.۷ درصدی داشته و به ۲۶ میلیون تومان رسیده است.

بدین ترتیب، بر اساس ادعای این مقام ایرانی، هم وضعیت معیشتی شهرنشین‌ها و هم روستائیان کشور در سال گذشته نسبت به ۹۷ بهبود یافته است.

این در حالی است که بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس سرانه درآمد مردم ایران (به قیمت ثابت) در سال گذشته نسبت به سال ۹۷ حدود ۸.۵ درصد کاهش یافته و نسبت به سال ۱۳۹۰ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است. در واقع، علیرغم افزایش درآمد اسمی خانوارها قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است.