۰۷/۰۴/۱۳۹۹

گشایش تدریجی ترکیه به روی گردشگران خارجی

گشایش تدریجی ترکیه به روی گردشگران خارجی ترکیه برای ورود گردشگران خارجی از برخی کشورها اجازه صادر کرده و می‌گوید در هفته‌های آینده شمار این گردشگران افزایش خواهد داشت. روزنامه دیلی‌صباح دوشنبه گزارش داد که برخی گردشگران خارجی وارد کشور شده‌اند و همچنین هتل‌ها و مراکز تفریحی و گردشی بصورت تدریجی در حال باز شدن است. دولت ترکیه می‌گوید ۴۰۰ هتل گواهینامه عاری بودن از کرونا دریافت کرده‌اند و ۱۶۰۰ هتل دیگر نیز روند دریافت گواهینامه را به پایان برده و به زودی خواهند توانست به گردشگران خارجی خدمات ارائه کنند. محمد نوری ارسوی، وزیر گردشگری ترکیه، می‌گوید این کشور همچنان برنامه جذب سالانه ۷۵ میلیون جهانگرد و درآمد ۶ میلیارد دلاری تا سال ۲۰۲۳ را در دستور کار دارد. پارسال این کشور پذیرای ۵۲ میلیون گردشگر بود و از این بابت ۳۴.۵ میلیارد دلار کسب درآمد کرد. ترکیه از لحاظ شمار گردشگران ورودی در جایگاه ششم و از لحاظ درآمد گردشگری در جایگاه ۱۴ دنیا قرار دارد و این صنعت ۱۲ درصد از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. طی هفته‌های گذشته هم شمار مبتلایان جدید و هم فوتی‌های ترکیه به شدت کاهش یافته و این کشور آ..

گشایش تدریجی ترکیه به روی گردشگران خارجی

ترکیه برای ورود گردشگران خارجی از برخی کشورها اجازه صادر کرده و می‌گوید در هفته‌های آینده شمار این گردشگران افزایش خواهد داشت.

روزنامه دیلی‌صباح دوشنبه گزارش داد که برخی گردشگران خارجی وارد کشور شده‌اند و همچنین هتل‌ها و مراکز تفریحی و گردشی بصورت تدریجی در حال باز شدن است.

دولت ترکیه می‌گوید ۴۰۰ هتل گواهینامه عاری بودن از کرونا دریافت کرده‌اند و ۱۶۰۰ هتل دیگر نیز روند دریافت گواهینامه را به پایان برده و به زودی خواهند توانست به گردشگران خارجی خدمات ارائه کنند.

محمد نوری ارسوی، وزیر گردشگری ترکیه، می‌گوید این کشور همچنان برنامه جذب سالانه ۷۵ میلیون جهانگرد و درآمد ۶ میلیارد دلاری تا سال ۲۰۲۳ را در دستور کار دارد.

پارسال این کشور پذیرای ۵۲ میلیون گردشگر بود و از این بابت ۳۴.۵ میلیارد دلار کسب درآمد کرد.

ترکیه از لحاظ شمار گردشگران ورودی در جایگاه ششم و از لحاظ درآمد گردشگری در جایگاه ۱۴ دنیا قرار دارد و این صنعت ۱۲ درصد از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد.

طی هفته‌های گذشته هم شمار مبتلایان جدید و هم فوتی‌های ترکیه به شدت کاهش یافته و این کشور آماده احیای اقتصاد می‌شود.

از ژانویه تا آوریل سال جاری شمار گردشگرانی که به ترکیه وارد شده‌اند، نصف شده و به ۴..۳ میلیون نفر رسیده است.