۰۹/۰۴/۱۳۹۹

پرزیدنت ترامپ فرمان اجرایی محدودیت استخدام نیروی کار خارجی را تمدید می‌کند

کاخ سفید تایید کرد که پرزیدنت ترامپ فرمان اجرایی فرمان اجرایی محدودیت استخدام نیروی کار خارجی که برای بهبود اقتصادی گذار از دوران بحران ویروس کرونا امضا کرده بود را تا پایان سال جاری میلادی تمدید می‌کند. در خبری که دوشنبه شب دوم تیر به وقت واشنگتن در وبسایت کاخ سفید منتشر شده آمده است که این فرمان ریاست جمهوری، روادید اقامت دائم، یا کارت سبز، و همچنین کارگران میهمان و فصلی را در بر می‌گیرد. همچنین انتظار می‌رود در این فرمان موارد استثنا از جمله افراد کارآمد و حرفه‌ای در حوزه خدمات درمانی و نیز منافع اقتصادی در نظر گرفته شود. کاخ سفید اعلام کرد که تلاش پرزیدنت ترامپ برای اطمینان حاصل کردن از آن است که کسب و کارهای آمریکایی هنگام استخدام نیرو نخست به داخل آمریکا توجه داشته باشند.

کاخ سفید تایید کرد که پرزیدنت ترامپ فرمان اجرایی فرمان اجرایی محدودیت استخدام نیروی کار خارجی که برای بهبود اقتصادی گذار از دوران بحران ویروس کرونا امضا کرده بود را تا پایان سال جاری میلادی تمدید می‌کند.

در خبری که دوشنبه شب دوم تیر به وقت واشنگتن در وبسایت کاخ سفید منتشر شده آمده است که این فرمان ریاست جمهوری، روادید اقامت دائم، یا کارت سبز، و همچنین کارگران میهمان و فصلی را در بر می‌گیرد.

همچنین انتظار می‌رود در این فرمان موارد استثنا از جمله افراد کارآمد و حرفه‌ای در حوزه خدمات درمانی و نیز منافع اقتصادی در نظر گرفته شود.

کاخ سفید اعلام کرد که تلاش پرزیدنت ترامپ برای اطمینان حاصل کردن از آن است که کسب و کارهای آمریکایی هنگام استخدام نیرو نخست به داخل آمریکا توجه داشته باشند.