۰۳/۰۴/۱۳۹۹

هزاران نفر برای خاموش کردن آتش‌‌سوزی جنگلی سراسر آریزونا مبارزه می‌کنند

بیش از دو هزار مامور آتش نشانی روز شنبه برای خاموش کردن سه آتش‌سوزی عمده در ارتفاعات جنگلی و بیابان‌های سراسر آریزونا تلاش کردند. این سه آتش‌سوزی در نزدیکی شهر‌های بزرگ توسان و فینیکس، و بخش های شمالی دره مشهور و دیدنی «گرند کنیون» روی دادند. مقامات فدرال و ایالتی در بیانیه‌ای گفتند که یکی از این آتش‌سوزی‌ها که روز شنبه در ۶ کیلومتری شمال شهر پر جمعیت فینیکس آغاز شد، موجب تخلیه ساکنان منطقه و بسته شدن چندین بزرگراه عمده شد. به گفته مقامات، آتش‌سوزی جدید از زمان آغازش بیش از یک کیلومتر مربع جنگل را سوزاند و به پارک جنگی تانتو گسترش یافت. آتش‌سوزی‌های دیگر که حد‌اقل از یک هفته پیش آغاز شدند نیز به تخلیه پراکنده برخی از مناطق روستایی در این ایالت انجامید.

بیش از دو هزار مامور آتش نشانی روز شنبه برای خاموش کردن سه آتش‌سوزی عمده در ارتفاعات جنگلی و بیابان‌های سراسر آریزونا تلاش کردند.

این سه آتش‌سوزی در نزدیکی شهر‌های بزرگ توسان و فینیکس، و بخش های شمالی دره مشهور و دیدنی «گرند کنیون» روی دادند.

مقامات فدرال و ایالتی در بیانیه‌ای گفتند که یکی از این آتش‌سوزی‌ها که روز شنبه در ۶ کیلومتری شمال شهر پر جمعیت فینیکس آغاز شد، موجب تخلیه ساکنان منطقه و بسته شدن چندین بزرگراه عمده شد.

به گفته مقامات، آتش‌سوزی جدید از زمان آغازش بیش از یک کیلومتر مربع جنگل را سوزاند و به پارک جنگی تانتو گسترش یافت.

آتش‌سوزی‌های دیگر که حد‌اقل از یک هفته پیش آغاز شدند نیز به تخلیه پراکنده برخی از مناطق روستایی در این ایالت انجامید.