۲۲/۰۵/۱۳۹۹

رکورد گرمای ۳۸ درجه در منطقه سیبری روسیه

رکورد گرمای ۳۸ درجه در منطقه سیبری روسیه منطقه ورخویانسک روسیه که زمستان پارسال سرمای منفی ۵۱ درجه سانتی‌گراد را تجربه کرده بود، روز شنبه با دمای بالای ۳۸ درجه سانتی‌گراد مواجه شد که رکوردی بی‌سابقه در گرمایش این منطقه قطبی است. دمای روز گذشته ۳۲ درجه بالاتر از حد نرمال دما برای این منطقه در تابستان است و این گرمای هوا در چندین محل ورخویانسک منجر به آتش‌سوزی جنگل‌ها شده است. این منطقه یکی از خشن‌ترین وضعیت آب و هوایی در جهان را داراست و معمولا زمستانها دمای هوا به زیر ۶۰درجه سانتی‌گراد سقوط می‌کند. آخرین دمای بالایی که در این منطقه گزارش شده، کمی بیش از ۳۷ درجه بود. شهر ورخویانسک با ۱۳۰۰ نفر جمعیت در ۳۰۰۰ مایلی مسکو و در منطقه سیبری واقع شده است. عکس‌های هوایی نشان می‌دهد در جمهوری یاقوتستان روسیه که منطقه ورخویانسک در آن واقع است ۶۸۰ جریب جنگل در حال سوختن است. طی دهه‌های گذشته موضوع گرمایش زمین نگرانی‌های شدیدی برای دانشمندان و دوست‌داران محیط زیست به وجود آورده است.

رکورد گرمای ۳۸ درجه در منطقه سیبری روسیه

منطقه ورخویانسک روسیه که زمستان پارسال سرمای منفی ۵۱ درجه سانتی‌گراد را تجربه کرده بود، روز شنبه با دمای بالای ۳۸ درجه سانتی‌گراد مواجه شد که رکوردی بی‌سابقه در گرمایش این منطقه قطبی است.

دمای روز گذشته ۳۲ درجه بالاتر از حد نرمال دما برای این منطقه در تابستان است و این گرمای هوا در چندین محل ورخویانسک منجر به آتش‌سوزی جنگل‌ها شده است.

این منطقه یکی از خشن‌ترین وضعیت آب و هوایی در جهان را داراست و معمولا زمستانها دمای هوا به زیر ۶۰درجه سانتی‌گراد سقوط می‌کند.

آخرین دمای بالایی که در این منطقه گزارش شده، کمی بیش از ۳۷ درجه بود.

شهر ورخویانسک با ۱۳۰۰ نفر جمعیت در ۳۰۰۰ مایلی مسکو و در منطقه سیبری واقع شده است.

عکس‌های هوایی نشان می‌دهد در جمهوری یاقوتستان روسیه که منطقه ورخویانسک در آن واقع است ۶۸۰ جریب جنگل در حال سوختن است.

طی دهه‌های گذشته موضوع گرمایش زمین نگرانی‌های شدیدی برای دانشمندان و دوست‌داران محیط زیست به وجود آورده است.