۰۶/۰۴/۱۳۹۹

نماینده مجلس: ۷۵۰ هزار نفر درخواست دریافت بیمه بیکاری داده‌اند

نماینده مجلس: ۷۵۰ هزار نفر درخواست دریافت بیمه بیکاری داده‌اند یک نماینده مجلس می‌گوید۷۵۰ هزار نفر در ایران برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کرده‌اند که تعداد زیادی از آنها کارگر هستند. محمدرضا پورابراهیمی روز شنبه، ۳۱ خرداد به خبرگزاری ایلنا گفت که کارمندان در شرایط فعلی «حقوق‌شان را از دولت دریافت می‌کنند. اما کارگران این حاشیه امن را ندارند.» به گفته وی، با شروع کرونا «رقم قابل توجهی» در ایران در یکی و دوماه اخیر بیکار شده‌اند. همزمان با شیوع کرونا در ایران و تعطیلی کسب‌و‌کارها، تعداد بسیار زیادی شغل و درآمد خود را از دست دادند. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران با انتشار گزارشی درباره پیامدهای اقتصادی بحران کرونا می‌گوید که بین ۲.۸ میلیون تا ۶.۴ میلیون نفر از «شاغلان فعلی» به خاطر این بحران برای دوره‌ای «شغل خود را از دست خواهند داد.» این مرکز در روز ۱۹ فروردین هم در گزارشی درباره افزایش بیکاری و احتمال بروز ناآرامی‌های اجتماعی هشدار داده بود. در تازه‌ترین گزارش این مرکز که پس از باز شدن کسب‌و‌کارها منتشر شده، آمده مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل رسمی در معرض آسیب ناشی از شوک کرونا هستند.

نماینده مجلس: ۷۵۰ هزار نفر درخواست دریافت بیمه بیکاری داده‌اند

یک نماینده مجلس می‌گوید۷۵۰ هزار نفر در ایران برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کرده‌اند که تعداد زیادی از آنها کارگر هستند.

محمدرضا پورابراهیمی روز شنبه، ۳۱ خرداد به خبرگزاری ایلنا گفت که کارمندان در شرایط فعلی «حقوق‌شان را از دولت دریافت می‌کنند. اما کارگران این حاشیه امن را ندارند.»

به گفته وی، با شروع کرونا «رقم قابل توجهی» در ایران در یکی و دوماه اخیر بیکار شده‌اند.

همزمان با شیوع کرونا در ایران و تعطیلی کسب‌و‌کارها، تعداد بسیار زیادی شغل و درآمد خود را از دست دادند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران با انتشار گزارشی درباره پیامدهای اقتصادی بحران کرونا می‌گوید که بین ۲.۸ میلیون تا ۶.۴ میلیون نفر از «شاغلان فعلی» به خاطر این بحران برای دوره‌ای «شغل خود را از دست خواهند داد.»

این مرکز در روز ۱۹ فروردین هم در گزارشی درباره افزایش بیکاری و احتمال بروز ناآرامی‌های اجتماعی هشدار داده بود.

در تازه‌ترین گزارش این مرکز که پس از باز شدن کسب‌و‌کارها منتشر شده، آمده مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل رسمی در معرض آسیب ناشی از شوک کرونا هستند.