۰۱/۰۴/۱۳۹۹

تجمع هزاران حامی پرزیدنت ترامپ امروز در اوکلاهاما برگزار می شود

آمریکا امروز صحنه تجمع هزاران حامی پرزیدنت ترامپ در نخستین میتینگ بزرگ او خواهد بود که در شهر تالسا در ایالت اوکلاهما برگزار می شود. هزاران هوادار پرزیدنت ترامپ برای شرکت در بزرگترین میتینگ حضوری او که زیر عنوان «آمریکا را به عظمت بازگردانیم» حتی از شب پیش از برگزاری میتینگ راهی تالسا شده بودند. این نخستین میتینگ پرزیدنت ترامپ در جریان اپیدمی کرونا است که در محل اجتماعات شهر تالسا برگزار می شود. این محل ظرفیت پذیرش جمعیتی نزیک به بیست هزار نفر را دارد اما به پیش‌بینی برگزار کنندگان انتظار می رود جمعیت بیشتری نیز در اطراف محل برای ابراز حمایتشان جمع شوند. مبنای این پیش‌بینی درخواستی است که قریب یک میلیون نفر از حامیان پرزیدنت ترامپ برای خرید بلیط‌های ورودی به محل پیشاپیش تسلیم برگزار کنندگان کرده‌اند. پرزیدنت ترامپ در توییتی از شهردار تالسا برای فراهم کردن مقدمات برگزاری این تجمع قدردانی کرده است. کاخ سفید نیز اعلام کرده است تمامی ضوابط مرتبط با پیشگیری از انتقال احتمالی ویروس کرونا در این تجمع حضوری برای شرکت کنندگان تشریح شده است و انتظار می‌رود با همکاری آنها مراعات شود.

آمریکا امروز صحنه تجمع هزاران حامی پرزیدنت ترامپ در نخستین میتینگ بزرگ او خواهد بود که در شهر تالسا در ایالت اوکلاهما برگزار می شود.

هزاران هوادار پرزیدنت ترامپ برای شرکت در بزرگترین میتینگ حضوری او که زیر عنوان «آمریکا را به عظمت بازگردانیم» حتی از شب پیش از برگزاری میتینگ راهی تالسا شده بودند.

این نخستین میتینگ پرزیدنت ترامپ در جریان اپیدمی کرونا است که در محل اجتماعات شهر تالسا برگزار می شود. این محل ظرفیت پذیرش جمعیتی نزیک به بیست هزار نفر را دارد اما به پیش‌بینی برگزار کنندگان انتظار می رود جمعیت بیشتری نیز در اطراف محل برای ابراز حمایتشان جمع شوند.

مبنای این پیش‌بینی درخواستی است که قریب یک میلیون نفر از حامیان پرزیدنت ترامپ برای خرید بلیط‌های ورودی به محل پیشاپیش تسلیم برگزار کنندگان کرده‌اند.

پرزیدنت ترامپ در توییتی از شهردار تالسا برای فراهم کردن مقدمات برگزاری این تجمع قدردانی کرده است.

کاخ سفید نیز اعلام کرده است تمامی ضوابط مرتبط با پیشگیری از انتقال احتمالی ویروس کرونا در این تجمع حضوری برای شرکت کنندگان تشریح شده است و انتظار می‌رود با همکاری آنها مراعات شود.