۲۳/۰۵/۱۳۹۹

سازمان ملل: یک درصد از جمعیت جهان آواره شده‌اند

سازمان ملل: یک درصد از جمعیت جهان آواره شده‌اند سازمان ملل می‌گوید که یک درصد از جمعیت جهان به‌ دلیل خشونت، آزار و اذیت مجبور به ترک محل زندگی خود شده و آواره شده‌اند. فلیپه گراندی، رئیس آژانس پناهندگان سازمان ملل، روز پنج‌شنبه ۲۹ خرداد به خبرگزاری فرانسه گفت: تا پایان سال گذشته میلادی ۸۰ میلیون نفر مجبور به زندگی در شرایط آوارگی شده‌اند که این رقم نسبت به ۱۰ سال پیش دو برابر شده است. او خصوصا به وضعیت سوریه و کنگو اشاره کرد که خیل عظیمی از مردم مجبور به ترک محل زندگی خود شده‌اند. به گفته آقای گراندی، ۷۹.۵ میلیون آواره در جهان وجود دارد که قادر به بازگشت به خانه خود نیستند. پارسال این رقم حدود ۷۰ میلیون نفر بود که نشان می‌دهد شمار مهاجران و آوارگان در جهان به سرعت در حال افزایش است. آقای گرندی می‌گوید شواهد نشان می‌دهد از سال ۲۰۱۲ شمار آوارگان در جهان هر سال روند افزایشی داشته است و به نظر نمی‌رسد که این وضعیت بهبود یابد. وی گفته است جامعه جهانی قادر به حل مناقشات در برخی کشورها از طریق سیاسی و دیپلماتیک نیست و توانایی برقراری صلح را ندارد. آمارهای سازمان ملل نشان می‌دهد از ۸۰ م..

سازمان ملل: یک درصد از جمعیت جهان آواره شده‌اند

سازمان ملل می‌گوید که یک درصد از جمعیت جهان به‌ دلیل خشونت، آزار و اذیت مجبور به ترک محل زندگی خود شده و آواره شده‌اند.

فلیپه گراندی، رئیس آژانس پناهندگان سازمان ملل، روز پنج‌شنبه ۲۹ خرداد به خبرگزاری فرانسه گفت: تا پایان سال گذشته میلادی ۸۰ میلیون نفر مجبور به زندگی در شرایط آوارگی شده‌اند که این رقم نسبت به ۱۰ سال پیش دو برابر شده است.

او خصوصا به وضعیت سوریه و کنگو اشاره کرد که خیل عظیمی از مردم مجبور به ترک محل زندگی خود شده‌اند.

به گفته آقای گراندی، ۷۹.۵ میلیون آواره در جهان وجود دارد که قادر به بازگشت به خانه خود نیستند.

پارسال این رقم حدود ۷۰ میلیون نفر بود که نشان می‌دهد شمار مهاجران و آوارگان در جهان به سرعت در حال افزایش است.

آقای گرندی می‌گوید شواهد نشان می‌دهد از سال ۲۰۱۲ شمار آوارگان در جهان هر سال روند افزایشی داشته است و به نظر نمی‌رسد که این وضعیت بهبود یابد.

وی گفته است جامعه جهانی قادر به حل مناقشات در برخی کشورها از طریق سیاسی و دیپلماتیک نیست و توانایی برقراری صلح را ندارد.

آمارهای سازمان ملل نشان می‌دهد از ۸۰ میلیون آواره، حدود ۲۶ میلیون مجبور به فرار به کشورهای دیگر شده و ۴۶ میلیون تن نیز در کشور خود مجبور به ترک خانه و رفتن به مناطق دیگر شده‌اند. بیش از چهار میلیون نفر نیز از کشورهای دیگر تقاضای پناهندگی کرده‌اند.