۲۲/۰۵/۱۳۹۹

درگیری مسلحانه «قاچاقچیان» ایرانی با مرزبانان جمهوری آذربایجان

درگیری مسلحانه «قاچاقچیان» ایرانی با مرزبانان جمهوری آذربایجان مرزبانی آذربایجان می‌گوید روز چهارشنبه با سه نفر که به‌صورت غیرقانونی از مرز ایران عبور کرده بودند، درگیر شده است. به گزارش منابع آذربایجانی، مرزبانی ایران شامگاه چهارشنبه به جمهوری آذربایجان اطلاع داد که سه نفر از رودخانه گذشته و وارد خاک این کشور شدند. مرزبانی آذربایجان نیز با ردگیری این افراد به آنها دستور ایست داده است اما سه نفر یاد شده اقدام به تیراندازی کرده‌اند. این گزارش می‌گوید یکی از این افراد کیسه بزرگی همراه داشته است که احتمال می‌رود حاوی مواد مخدر بوده باشد. یکی از این افراد در درگیری نظامی زخمی شده و خود را به رودخانه انداخته و دو نفر دیگر به جنگل متواری شدند. مرزبانی آذربایجان می‌گوید نظامیان ایرانی جسد غرق شده فردی که زخمی شده بود را از آب گرفتند و به جمهوری آذربایجان اطلاع داده شد دو نفری که متواری شده بودند در خاک خود ایران بازداشت شدند. ایران هنوز اعلام نکرده که آیا این افراد شهروند ایران هستند یا از جمهوری آذربایجان به ایران رفته و در حال بازگشت بودند. مرزبانی آذربایجان می‌گوید این حادثه در منطقه..

درگیری مسلحانه «قاچاقچیان» ایرانی با مرزبانان جمهوری آذربایجان

مرزبانی آذربایجان می‌گوید روز چهارشنبه با سه نفر که به‌صورت غیرقانونی از مرز ایران عبور کرده بودند، درگیر شده است.

به گزارش منابع آذربایجانی، مرزبانی ایران شامگاه چهارشنبه به جمهوری آذربایجان اطلاع داد که سه نفر از رودخانه گذشته و وارد خاک این کشور شدند. مرزبانی آذربایجان نیز با ردگیری این افراد به آنها دستور ایست داده است اما سه نفر یاد شده اقدام به تیراندازی کرده‌اند.

این گزارش می‌گوید یکی از این افراد کیسه بزرگی همراه داشته است که احتمال می‌رود حاوی مواد مخدر بوده باشد.

یکی از این افراد در درگیری نظامی زخمی شده و خود را به رودخانه انداخته و دو نفر دیگر به جنگل متواری شدند.

مرزبانی آذربایجان می‌گوید نظامیان ایرانی جسد غرق شده فردی که زخمی شده بود را از آب گرفتند و به جمهوری آذربایجان اطلاع داده شد دو نفری که متواری شده بودند در خاک خود ایران بازداشت شدند.

ایران هنوز اعلام نکرده که آیا این افراد شهروند ایران هستند یا از جمهوری آذربایجان به ایران رفته و در حال بازگشت بودند.

مرزبانی آذربایجان می‌گوید این حادثه در منطقه جلیل‌آباد (نزدیکی پارس‌آباد ایران) اتفاق افتاده و مذاکرات برای دریافت اطلاعات از ایران در رابطه با هویت و انگیزه این افراد ادامه دارد.