۰۱/۰۴/۱۳۹۹

دادگاه بحرین سه مقام بانک «المستقبل» را به خاطر ارتباطات مالی با نهادهای ایرانی محکوم کرد

دادگاه عالی کیفری بحرین سه مقام بانک «المستقبل» را، که به نوشته خبرگزاری بحرین متعلق به ایران است، به ۵ سال زندان و پرداخت ۱ میلیون دینار بحرین محکوم کرد. به نوشته خبرگزاری بحرین در روز پنجشنبه ۲۸ خرداد، این سه مقام بانک «المستقبل» (به انگلیسی: The Future Bank) به ارتکاب جرائمی مانند پولشویی، تامين مالی تروریسم، تلاش برای دور زدن و فرار از تحریم‌ها، و نقض قوانین بحرین متهم شده‌اند. این خبرگزاری می‌گوید که دادستان عمومی بحرین پیشتر اعلام کرده بود تحقیقات بازپرسان قضایی از وجود شبکه‌ای که اجازه می‌داد نهادهای ایرانی - از جمله نهادهای درگیر در تامین مالی تروریسم - یا افراد و نهادهای تحت تحریم‌های بین‌المللی تبادلات مالی کنند، پرده برداشته است. دادستان عمومی بحرین می‌گوید که بانک «المستقبل» تحت نظر بانک ملی و بانک صادرات ایران فعالیت می‌کرد.

دادگاه عالی کیفری بحرین سه مقام بانک «المستقبل» را، که به نوشته خبرگزاری بحرین متعلق به ایران است، به ۵ سال زندان و پرداخت ۱ میلیون دینار بحرین محکوم کرد.

به نوشته خبرگزاری بحرین در روز پنجشنبه ۲۸ خرداد، این سه مقام بانک «المستقبل» (به انگلیسی: The Future Bank) به ارتکاب جرائمی مانند پولشویی، تامين مالی تروریسم، تلاش برای دور زدن و فرار از تحریم‌ها، و نقض قوانین بحرین متهم شده‌اند.

این خبرگزاری می‌گوید که دادستان عمومی بحرین پیشتر اعلام کرده بود تحقیقات بازپرسان قضایی از وجود شبکه‌ای که اجازه می‌داد نهادهای ایرانی – از جمله نهادهای درگیر در تامین مالی تروریسم – یا افراد و نهادهای تحت تحریم‌های بین‌المللی تبادلات مالی کنند، پرده برداشته است.

دادستان عمومی بحرین می‌گوید که بانک «المستقبل» تحت نظر بانک ملی و بانک صادرات ایران فعالیت می‌کرد.