۰۱/۰۴/۱۳۹۹

بازداشت یک گروه با اتهام «ضربه زدن به تشیع» به دست اطلاعات سپاه ایلام

بازداشت یک گروه با اتهام «ضربه زدن به تشیع» به دست اطلاعات سپاه ایلام سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعضای یک گروه در ایلام را تحت عنوان «فرقه ضاله» با این اتهام که به‌ دنبال «ضربه‌ زدن» به مقدسات تشیع و مهدویت بودند، بازداشت کرد. خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه، ۲۸ خرداد، این خبر به نقل از از روابط‌ عمومی سپاه «امیرالمومنین» استان ایلام منتشر کرد. در این خبر، به تعداد این افراد و محل دقیق بازداشت آنها اشاره‌ای نشده و تنها آمده که آنها در «یکی از شهرستان‌های استان ایلام، مبادرت به تبلیغات گسترده در فضای حقیقی، مجازی و برپایی تجمعات غیرقانونی» می‌کردند. سپاه ایلام، بازداشت‌شدگان را به « ضربه‌ زدن به اصول مذهب شیعه، مکتب مهدویت و اعتقاد به ظهور منجی در بین مردم» از طریق «شعارنویسی، پخش تراکت و توهین به مقدسات» متهم کرده است. سازمان اطلاعات سپاه استان ایلام همچنین اعلام کرده که این افراد «با هماهنگی هسته‌های اصلی فرقه و ارتباط‌گیری گسترده»، اقدامات خود را انجام می‌دادند. این سازمان همچنین «برخورد جدی با هرگونه ترویج عقاید خرافی فرقه‌های ضاله و حامیان آنان» را «اولویت کاری» خود عنوان کرده ا..

بازداشت یک گروه با اتهام «ضربه زدن به تشیع» به دست اطلاعات سپاه ایلام

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعضای یک گروه در ایلام را تحت عنوان «فرقه ضاله» با این اتهام که به‌ دنبال «ضربه‌ زدن» به مقدسات تشیع و مهدویت بودند، بازداشت کرد.

خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه، ۲۸ خرداد، این خبر به نقل از از روابط‌ عمومی سپاه «امیرالمومنین» استان ایلام منتشر کرد.

در این خبر، به تعداد این افراد و محل دقیق بازداشت آنها اشاره‌ای نشده و تنها آمده که آنها در «یکی از شهرستان‌های استان ایلام، مبادرت به تبلیغات گسترده در فضای حقیقی، مجازی و برپایی تجمعات غیرقانونی» می‌کردند.

سپاه ایلام، بازداشت‌شدگان را به « ضربه‌ زدن به اصول مذهب شیعه، مکتب مهدویت و اعتقاد به ظهور منجی در بین مردم» از طریق «شعارنویسی، پخش تراکت و توهین به مقدسات» متهم کرده است.

سازمان اطلاعات سپاه استان ایلام همچنین اعلام کرده که این افراد «با هماهنگی هسته‌های اصلی فرقه و ارتباط‌گیری گسترده»، اقدامات خود را انجام می‌دادند.

این سازمان همچنین «برخورد جدی با هرگونه ترویج عقاید خرافی فرقه‌های ضاله و حامیان آنان» را «اولویت کاری» خود عنوان کرده است.

در ایران به طور مرتب با گروه‌های مذهبی و غیرمذهبی مخالف یا خارج از مکتب تشیع برخورد پلیسی و قضایی صورت می‌گیرد و بازداشت‌شدگان از جمله به ارتباط با خارج از کشور و «جاسوسی برای بیگانگان و دشمن» متهم می‌شوند.