۰۳/۰۴/۱۳۹۹

معاون اول قوه قضائیه: برای من و صادق لاریجانی احراز نشد که طبری متخلف است

معاون اول قوه قضائیه: برای من و صادق لاریجانی احراز نشد که طبری متخلف است غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه ایران، با اشاره به پرونده اکبر طبری مدعی شد: «برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین و حتی من احراز نشد که ایشان متخلف است وگرنه حتما اقدامی می‌کردیم». اکبر طبری که در طول دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه از مهره‌های کلیدی دفتر او محسوب می‌شد به تشکیل یک شبکه ارتشا و «سردستگی» این شبکه برای دریافت رشوه‌های کلان و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی متهم شده است. بیشتر در این باره: پرونده فساد طبری؛ پیام سیاسی اژه‌ای به صادق لاریجانی دادگاه او و همدستانش در هفته‌های اخیر بسیار پر سروصدا بوده و بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی این سوال را مطرح کرده‌اند چرا با اکبر طبری در ۲۰ سالی که در قوه قضائیه مشغول به کار بود برخورد نشد؟ معاون اول قوه قضائیه ایران روز سه‌شنبه ۲۷ خرداد در این زمینه گفت: «ایشان مقدار زیادی پیچیده عمل کرده و بدون تحقیقات یک‌ساله، تخلفات‌شان بروز و ظهور نداشته و فقط شایعاتی بوده است». آقای اژه‌ای مدعی شد: «برای بسیاری از..

معاون اول قوه قضائیه: برای من و صادق لاریجانی احراز نشد که طبری متخلف است

غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه ایران، با اشاره به پرونده اکبر طبری مدعی شد: «برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین و حتی من احراز نشد که ایشان متخلف است وگرنه حتما اقدامی می‌کردیم».

اکبر طبری که در طول دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه از مهره‌های کلیدی دفتر او محسوب می‌شد به تشکیل یک شبکه ارتشا و «سردستگی» این شبکه برای دریافت رشوه‌های کلان و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی متهم شده است.

بیشتر در این باره:

پرونده فساد طبری؛ پیام سیاسی اژه‌ای به صادق لاریجانی

دادگاه او و همدستانش در هفته‌های اخیر بسیار پر سروصدا بوده و بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی این سوال را مطرح کرده‌اند چرا با اکبر طبری در ۲۰ سالی که در قوه قضائیه مشغول به کار بود برخورد نشد؟

معاون اول قوه قضائیه ایران روز سه‌شنبه ۲۷ خرداد در این زمینه گفت: «ایشان مقدار زیادی پیچیده عمل کرده و بدون تحقیقات یک‌ساله، تخلفات‌شان بروز و ظهور نداشته و فقط شایعاتی بوده است».

آقای اژه‌ای مدعی شد: «برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین و حتی من احراز نشد که ایشان متخلف است وگرنه حتما اقدامی می‌کردیم».

معاون اول قوه قضائیه در عین حال گفت: «اگر کسی از من در مورد اکبر طبری بپرسد و من به او بگویم واقعا از تخلفات وی مطلع نشدم من حق را به او می‌دهم که قانع نشود».

او درباره اینکه چرا دادگاه اکبر طبری علنی نیست، گفت: «ممکن است بعضی اطلاعات مطرح شده در دادگاه مورد سوءاستفاده دشمنان قرار بگیرد».

اتهامات علیه طبری در حالی مطرح می‌شود که دفتر رئیس وقت قوه قضائیه تیرماه ۹۸ اعلام کرد که صادق آملی لاریجانی «مستقلاً» اتهامات علیه طبری را بررسی کرد و «خلاف بودن» این اتهامات برای او محرز شده بود.