۰۲/۰۴/۱۳۹۹

اصابت دو کاتیوشا به نزدیکی فرودگاه بغداد

اصابت دو کاتیوشا به نزدیکی فرودگاه بغداد گزارش ها حاکی است که شامگاه دوشنبه دو راکت کاتیوشا به نزدیک مقر نیروهای آمریکایی در فرودگاه بین المللی بغداد اصابت کرده است. شبکه عربی العربیه گزارش داده است که این دو کاتیوشا به سمت مقر لجستیکی و پشتیبانی نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه شلیک شده‌اند. طبق این گزارش، نیروهای عراقی یک موشک انداز در منطقه راشدیه بغداد کشف کردند. بنا بر گزارش‌ها هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته و خسارات یا تلفاتی نیز گزارش نشده است. چهارشنبه گذشته نیز یک راکت کاتیوشا به منطقه سبز امنیتی بغداد و نزدیکی سفارت آمریکا اصابت کرد.

اصابت دو کاتیوشا به نزدیکی فرودگاه بغداد

گزارش ها حاکی است که شامگاه دوشنبه دو راکت کاتیوشا به نزدیک مقر نیروهای آمریکایی در فرودگاه بین المللی بغداد اصابت کرده است.

شبکه عربی العربیه گزارش داده است که این دو کاتیوشا به سمت مقر لجستیکی و پشتیبانی نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه شلیک شده‌اند.

طبق این گزارش، نیروهای عراقی یک موشک انداز در منطقه راشدیه بغداد کشف کردند.

بنا بر گزارش‌ها هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته و خسارات یا تلفاتی نیز گزارش نشده است.

چهارشنبه گذشته نیز یک راکت کاتیوشا به منطقه سبز امنیتی بغداد و نزدیکی سفارت آمریکا اصابت کرد.