۰۱/۰۴/۱۳۹۹

خامنه‌ای: بررسی تعطیلی مساجد به کسانی سپرده شود که ضرورت دعا را درک می‌کنند

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، می‌گوید بررسی «دقیق» بسته بودن یا نبودن مساجد و مراکز دعا به خاطر خطر کرونا را «باید به کسانی سپرد که حقیقت و ضرورت دعا و توسل را درک می‌کنند.»

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، می‌گوید بررسی «دقیق» بسته بودن یا نبودن مساجد و مراکز دعا به خاطر خطر کرونا را «باید به کسانی سپرد که حقیقت و ضرورت دعا و توسل را درک می‌کنند.»