《اسپیس ایکس》رکورد خود را در پرتاب موشک شکست

شرکت《اسپیس ایکس》موفق شده است که رکورد پرتاب موشک خود را در سال ۲۰۲۲ بشکند و برای سال ۲۰۲۳ نیز برنامه‌های جدیدی دارد.

شرکت《اسپیس ایکس》موفق شده است که رکورد پرتاب موشک خود را در سال ۲۰۲۲ بشکند و برای سال ۲۰۲۳ نیز برنامه‌های جدیدی دارد.

Radio Eram

FREE
VIEW