۷ استان ایران درگیر هجوم ملخ‌های صحرایی هستند

سازمان حفظ نباتات ایران می‌گوید در حال حاضر هفت استان کشور درگیر هجوم ملخ‌های صحرایی هستند؛ همزمان برخی مقام‌های محلی گفته‌اند هجوم امسال «بی‌سابقه است». رضا میر، سخنگوی سازمان حفظ نباتات، به خبرگزاری ایلنا گفت شش استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس، خوزستان و کرمان از روزهای گذشته دچار هجوم ملخ‌های صحرایی شده بودند و با حمله این جانوران به بخش‌هایی از خراسان جنوبی، تعداد استان‌های درگیر به هفت استان رسید. به گفته آقای میر، سطح آسیب‌دیده از این آفت در مجموع به حدود ۳۰۰ هزار هکتار رسیده است که در این بین استان سیستان و بلوچستان با ۸۲ هزار هکتار سطح آلوده بیشترین آسیب را دیده است. از سوی دیگر الله‌بخش جدگال، دبیر نظام صنفی کشاورزی چابهار، به ایلنا گفت: حجم ملخ‌های امسال «نسبت به قبل بسیار بیشتر است و می‌توان گفت هجوم اخیر بی‌سابقه است». هجوم ملخ‌های صحرایی چند هفته پیش در برخی کشورهای آفریقایی گزارش شد و پس از آن در یکم اردیبهشت محمدرضا درگاهی، رئيس سازمان حفظ نباتات ایران، پیش‌بینی کرد که در ۱۵ روز آینده استان‌های جنوبی ایران «شاهد حجم بسیار گسترده‌ای از حمله آفت ملخ صحرایی» خ..

سازمان حفظ نباتات ایران می‌گوید در حال حاضر هفت استان کشور درگیر هجوم ملخ‌های صحرایی هستند؛ همزمان برخی مقام‌های محلی گفته‌اند هجوم امسال «بی‌سابقه است». رضا میر، سخنگوی سازمان حفظ نباتات، به خبرگزاری ایلنا گفت شش استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس، خوزستان و کرمان از روزهای گذشته دچار هجوم ملخ‌های صحرایی شده بودند و با حمله این جانوران به بخش‌هایی از خراسان جنوبی، تعداد استان‌های درگیر به هفت استان رسید. به گفته آقای میر، سطح آسیب‌دیده از این آفت در مجموع به حدود ۳۰۰ هزار هکتار رسیده است که در این بین استان سیستان و بلوچستان با ۸۲ هزار هکتار سطح آلوده بیشترین آسیب را دیده است. از سوی دیگر الله‌بخش جدگال، دبیر نظام صنفی کشاورزی چابهار، به ایلنا گفت: حجم ملخ‌های امسال «نسبت به قبل بسیار بیشتر است و می‌توان گفت هجوم اخیر بی‌سابقه است». هجوم ملخ‌های صحرایی چند هفته پیش در برخی کشورهای آفریقایی گزارش شد و پس از آن در یکم اردیبهشت محمدرضا درگاهی، رئيس سازمان حفظ نباتات ایران، پیش‌بینی کرد که در ۱۵ روز آینده استان‌های جنوبی ایران «شاهد حجم بسیار گسترده‌ای از حمله آفت ملخ صحرایی» خواهند بود. سازمان ملل هجوم امسال ملخ‌ها به شرق آفریقا را بدترین هجوم در چند دهه اخیر توصیف کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW