۶۰۰ استاد دانشگاه: در صورت نادیده گرفتن فریاد دادخواهی، با دانشجویان همراه می‌شویم

۶۰۰ تن از استادان دانشگاه‌ها اعلام کردند در صورت نادیده گرفتن «فریاد دادخواهی‌شان، همراه با دانشجویان، از تمام مجاری اعتراضی و مدنی برای احقاق حقوق مطالبه‌شده» استفاده خواهند کرد.

۶۰۰ تن از استادان دانشگاه‌ها اعلام کردند در صورت نادیده گرفتن «فریاد دادخواهی‌شان، همراه با دانشجویان، از تمام مجاری اعتراضی و مدنی برای احقاق حقوق مطالبه‌شده» استفاده خواهند کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW