۳۴ سال پس از سوءقصد به اولاف پالمه، پرونده قتل او مختومه اعلام شد

۳۴ سال پس از قتل اولاف پالمه، نخست‌وزیر سوسیال دموکرات سوئد، دادستانی این کشور که موفق به حل معمای قتل او نشده این پرونده را مختومه اعلام کرد. به گزارش شماره روز چهارشنبه ۲۱ خرداد روزنامه بریتانیایی گاردین، دادستان اصلی این پرونده به خبرنگاران گفته است که اکنون با مشخص شدن مرگ مظنون اصلی این قتل، پرونده یاد شده بسته می‌شود. به گفته او، استیگ اِنگستروم، مظنون اصلی این پرونده، سال ۲۰۰۰ درگذشته است. اولاف پالمه سال ۱۹۸۶ در حالی‌که با همسر و پسرش از سینما به خانه برمی‌گشت ترور شد. فردی که از نزدیک به او شلیک کرده بود موفق به فرار از صحنه قتل شد. پیدا نشدن عامل این ترور به اقدامات سراسری پلیس این کشور و نظریه‌های توطئه پرشماری دامن زد، که از جمله آنها نظریه‌های دست داشتن سرویس امنیتی آفریقای جنوبی، ارتش سوئد، جدایی‌طلبان کرد و سی‌آی‌ای در این سوءقصد بوده است. تاکنون ۱۳۰ نفر مدعی مسئولیت این ترور شده‌اند و حجم پرونده‌های جمع‌شده از این تحقیقات بیش از ۲۵۰ متر قفسه را به خود اختصاص داده است. اولاف پالمه که از ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۶ و پس از آن دوباره بین ۱۹۸۲ و ۱۹۸۶ نخست‌وزیر سوئد بود به عنوان یکی از مخا..

۳۴ سال پس از قتل اولاف پالمه، نخست‌وزیر سوسیال دموکرات سوئد، دادستانی این کشور که موفق به حل معمای قتل او نشده این پرونده را مختومه اعلام کرد. به گزارش شماره روز چهارشنبه ۲۱ خرداد روزنامه بریتانیایی گاردین، دادستان اصلی این پرونده به خبرنگاران گفته است که اکنون با مشخص شدن مرگ مظنون اصلی این قتل، پرونده یاد شده بسته می‌شود. به گفته او، استیگ اِنگستروم، مظنون اصلی این پرونده، سال ۲۰۰۰ درگذشته است. اولاف پالمه سال ۱۹۸۶ در حالی‌که با همسر و پسرش از سینما به خانه برمی‌گشت ترور شد. فردی که از نزدیک به او شلیک کرده بود موفق به فرار از صحنه قتل شد. پیدا نشدن عامل این ترور به اقدامات سراسری پلیس این کشور و نظریه‌های توطئه پرشماری دامن زد، که از جمله آنها نظریه‌های دست داشتن سرویس امنیتی آفریقای جنوبی، ارتش سوئد، جدایی‌طلبان کرد و سی‌آی‌ای در این سوءقصد بوده است. تاکنون ۱۳۰ نفر مدعی مسئولیت این ترور شده‌اند و حجم پرونده‌های جمع‌شده از این تحقیقات بیش از ۲۵۰ متر قفسه را به خود اختصاص داده است. اولاف پالمه که از ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۶ و پس از آن دوباره بین ۱۹۸۲ و ۱۹۸۶ نخست‌وزیر سوئد بود به عنوان یکی از مخالفان بزرگ جنگ آمریکا در ویتنام و حامیان دولت کمونیست در کوبا و نیکاراگوئه و منتقد بزرگ رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی شناخته می‌شد.

Radio Eram

FREE
VIEW