۲ فضانورد عربستان با کپسول شرکت “اسپیس ایکس” به فضا می‌روند

سه منبع خبری آگاه اطلاع داده‌اند که عربستان سعودی، قراردادی را با شرکت "آکسیوم اسپیس" منعقد کرده است مبنی بر این که دو فضانورد را با کپسول فضایی شرکت "اسپیس ایکس" به "ایستگاه فضایی بین‌المللی" بفرستد.

سه منبع خبری آگاه اطلاع داده‌اند که عربستان سعودی، قراردادی را با شرکت "آکسیوم اسپیس" منعقد کرده است مبنی بر این که دو فضانورد را با کپسول فضایی شرکت "اسپیس ایکس" به "ایستگاه فضایی بین‌المللی" بفرستد.

Radio Eram

FREE
VIEW