۲۲ شاخص عملکرد وزارت فرهنگ در یک نگاه؛ تسهیل‌گری بجای تصدی‌گری

تهران- ایرنا- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت سیزدهم با نهادینه کردن عدالت فرهنگی، تسهیل‌گری بجای تصدی‌گری با هدف رونق و رشد کمی و کیفی رویدادهای فرهنگی و هنری، خروج فرهنگ و هنر از مظلومیت، رفع دغدغه‌های هنرمندان و ... را می‌توان به عنوان شاخص عملکرد این وزارتخانه در کوتاه مدت قلمداد کرد.

تهران- ایرنا- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت سیزدهم با نهادینه کردن عدالت فرهنگی، تسهیل‌گری بجای تصدی‌گری با هدف رونق و رشد کمی و کیفی رویدادهای فرهنگی و هنری، خروج فرهنگ و هنر از مظلومیت، رفع دغدغه‌های هنرمندان و … را می‌توان به عنوان شاخص عملکرد این وزارتخانه در کوتاه مدت قلمداد کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW