۲۰۶۸ کنسرت موسیقی ۶ماه اول سال ۱۴۰۱ در کشور برگزار شد/پیشتازی اصفهان

تهران- ایرنا- دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: ۲هزار و ۶۸ کنسرت موسیقی ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱ در کشور برگزار شد که استان اصفهان با ۲۱۸ اجرا پیشتاز بوده است.

تهران- ایرنا- دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: ۲هزار و ۶۸ کنسرت موسیقی ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱ در کشور برگزار شد که استان اصفهان با ۲۱۸ اجرا پیشتاز بوده است.

Radio Eram

FREE
VIEW